Rajavartiolaitos

Rajavartiolaitos on maamme sisäisen turvallisuuden viranomainen, joka toimii sisäasiainministeriön johdossa. Rajavartiolaitoksen päätehtävät ovat rajavalvonta maarajoilla ja merialueella, henkilöliikenteen rajatarkastukset maarajan ylityspaikoilla, satamissa ja lentoasemilla sekä pelastustoiminta erityisesti merialueella.  

Tehtävät ja toiminta
Osa maanpuolustusta
Rajavartiolaitos on osa sisäasiainministeriötä
Kansainvälinen yhteistyö
Rajanylitys
Rajavyöhyke
Merialueen turvallisuus
Meripelastuksen hälytysohje
Ohjeita jäällä liikkujille
Matkustusasiakirjat
Varusmieskoulutus Rajavartiolaitoksessa

Päivi Kaasinen | Rajavartiolaitos