Siviilikriisinhallinta

Siviilikriisinhallinnalla tarkoitetaan EU:ssa yleensä uhkaavan tai toteutuneen konfliktin, suuronnettomuuden tai luonnonkatastrofin aiheuttaman humanitaarisen kriisin kohteeksi joutuneen valtion, alueen tai yhteiskunnan ulkopuolelta tapahtuvaa puuttumista kriisitilanteeseen.

Siviilikriisinhallinta (Sisäasiainministeriö)

Suomen osallistumisesta kansainvälisiin siviilikriisinhallintatehtäviin esitetään lakia (Sisäasiainministeriö)

Sisäasiainministeriö