Tietoturva ja Internetin turvallinen käyttö

Internetin turvallinen käyttö


Pojat tietokoneella. Kuva: Opetushallitus

(Edu.fi, Tieto ja viestintätekniikka opetuksessa)

Internetin turvalliseen käyttöön ohjaavaa tukimateriaalia opettajille, rehtoreille ja tietotekniikan vastuuhenkilöille. 
Se sisältää mm. tietoverkkojen käyttösääntöjä, netiketit eli käyttäytymisohjeet tietoverkkossa opettajille ja peruskoulutuksen ala- ja yläluokkien oppilaille; neuvoja esim. siitä, miten opastaa oppilaita varovaiseen ja kriittiseen käyttäytymiseen verkossa sekä diaesityksen Internetin mahdollisuuksista ja uhkista sekä keinoista varautua vaaroihin. Aineisto on laadittu, testattu ja kehitetty osana Euroopan komission rahoittamaa DotSafe-hanketta.

Nettivihje on Pelastakaa Lasten sähköinen, internetissä toimiva lastensuojelupalvelu. Pelastakaa Lapset taistelee lasten oikeuksien puolesta parantaakseen välittömästi ja pysyvästi lasten elämää kaikkialla maailmassa. Mm. koulutusmateriaalia ja ohjeita turvalliseen internetin käyttöön.

Minä ja media (Mannerheimin Lastensuojeluliitto)

Näiltä sivuilta löytyy Internetin turvallisen käytön ohjeet lapsille ja nuorille sekä ohjeita vanhemmille ja muille aikuisille.

Noudattamalla yksinkertaisia turvaohjeita voi välttää suurimman osan netissä seikkailun vaaranpaikoista ja antaa itsestään samalla fiksun netinkäyttäjän vaikutelman! Tutustu ja tulosta ohjeet käyttöösi!

Turvallisesti nettiin -tietoturvaopas

Tietoturvakoulu sisältää aineistoja tietoturva-asioiden käsittelemiseksi kouluissa.Tietoturvaa Internetissä voidaan käsitellä äidinkielen, historian, yhteiskuntaopin, oppilaanohjauksen, luokanvalvojan tai tietotekniikan tunnilla. Tietoturvakoulun sivuilla on tarinoita koululaisille sekä omat osiot opettajille ja vanhemmille.

Tarinat 1-5lk. oppilaille

Loputon metsä -tarinassa kerrotaan mm., mitä internet on ja mitä siellä voi tehdä. Samalla opitaan, että internetissä on myös ikäviä asioita, joilta pitää suojautua.

Annin uudet kaverit on jatkoa Loputon metsä -tarinalle. Tarinassa käsitellään internetin julkista luonnetta, netin käytöstapoja sekä kuvien julkaisemista ja tekijänoikeuksia.

Tarinat 6-9lk. oppilaille

Ryhmä Rooma -tarinassa pohditaan mm. tekijänoikeusasioita, tietokoneen suojaamista ja salasanojen merkitystä.

Solmuja ja sattumuksia koostuu lyhyistä tarinoista, joissa käsitellään tiedon paikkansapitävyyttä netissä, vastuukysymyksiä kuvan ja tekstin julkaisemisessa, ihmisten tapaamista verkossa sekä netin vertaisverkkoja.

Tuotanto: Kansalliset tietoturvatalkoot

Valtiovarainministeriön sivulta löytyy tarkempaa lisätietoa tietoturvasta:

Valtioneuvoston tietohallintostrategia 2003-2007
Valtionhallinnon tietoturvallisuuden kehitysohjelma 2004-2006
Tietoturvallisuus ja tulosohjaus

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Anna-Elina Karjalainen