Turvallisuus ammattina

Artikkeleja eri turvallisuusalan ammateista (Työhallinto)


Helikopteri pelastustehtävissä. Kuva: Asta Ruuskanen

Palo- ja pelastustoimi, poliisit, rajavartiotyö, vartiointityö, sotilastyö

Puolustusvoimat työnantajana 

Pelastusopisto

Helsingin Pelastuskoulu

Poliisiammattikorkeakoulu
Poliisiammattikorkeakoulu on sisäasiainministeriön alainen oppilaitos, joka vastaa poliisikoulutukseen rekrytoinnista, tutkintoa suorittamaan otettavien opiskelijavalinnoista, poliisin perus- ja jatkotutkinnoista, oppilaitoksessa annettavasta täydennyskoulutuksesta sekä poliisialaan liittyvästä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta.

Anna-Elina Karjalainen