Turvallisuus harrastuksena

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu  (VAPEPA) on Suomen Punaisen Ristin koordinoima 46:n järjestön yhteenliittymä. Vapepan tehtävänä on tukea viranomaisia erityisesti paljon pelastushenkilöstöä vaativissa tehtävissä.


Onnettomuus. Kuva: Asta Ruuskanen

Lista Vapepan jäsenjärjestöistä.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Palokuntatoiminta on vauhdikasta menoa, jännittäviä elämyksiä ja hyviä kavereita. Suomessa on 500 palokuntaa joka puolella maata. Toimintaa on tarjolla eri ikäisille nuorille. Useimmissa on nuoriso-osasto kymmenen vuotta täyttäneille tytöille ja pojille. Muutamissa on toimintaa myös 7 - 9-vuotiaille. Tule mukaan! Lähimmän nuorisotyötä tekevään palokunnan löydät palokuntahaulla.

Suomen Punainen Risti 
TULE MUKAAN! Ensiapu- tai valmiustoimintaan, ystäväksi, monikulttuurisuustyöhön, rinnepäivystäjäksi, luovuttamaan verta, avustustyöntekijäksi, edistämään terveyttä, lasten ja nuorten toimintaan sekä kouluille tarkoitettuun toimintaan.

Suomen Partiolaiset - Viesti ja Pelastuspalvelu -toimintaa

Maanpuolustuskoulutus ry (MPK) on valtakunnallinen koulutusorganisaatio, joka kouluttaa kansalaisia selviytymään paremmin arjen vaaratilanteissa ja poikkeusoloissa.

Naisten valmiusliitto ry on tammikuussa 1997 perustettu kokonaismaanpuolustus- ja turvallisuustyötä tekevien tai tukevien järjestöjen valtakunnallinen katto-organisaatio.

Sotilaskotiliitto ry on perustettu vuonna 1921 ja se toimii sotilaskotiyhdistysten kattojärjestönä.

Reserviläisurheiluliitto ry 
Reserviläisliikunnan tärkein tehtävä on ylläpitää ja kehittää koko jäsenistön maanpuolustustaitoja. Jäseniä Reserviläisurheiluliitossa on tällä hetkellä noin 70.000.

Maanpuolustusnaisten Liitto ry on itsenäinen puolueisiin sitoutumaton naisten vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestö. Liittoon kuuluu noin 3500 jäsentä.

Maanpuolustuskiltojen liitto ry on valtakunnallinen keskusjärjestö ja jäsenyhdistystensä eli kiltojen välinen yhteistyöelin sekä kiltojen edunvalvoja. Liitto on perustettu vuonna 1963 ja sen henkilöjäsenmäärä on yli 28.000.

Anna-Elina Karjalainen