Vuoden kierto

Näiltä sivuilta löydät eri vuodenaikoihin liittyvää turvallisuustietoa. Linkkejä mm. liukastumisista, turvallisuudesta vesillä, heikoista jäistä, juhlapäivien myrkytysriskeistä, kansallisesta tietoturvapäivästä, joulunajan turvavinkeistä ja ilotulitteiden


112-päivän teemakuva 2006
turvallisuuskampanjasta.

Kampanjat ja teemapäivät 
Vesiturvallisuus 
Turvallinen jäillä liikkuminen 
Muu ulkona ja luonnossa liikkuminen 
Juhlapäiviin liittyvät turvallisuusriskit

 Kampanjat ja teemapäivät

Koulurauha
Valtakunnallinen koulurauhan julistaminen on vuosittainen Opetushallituksen, Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja poliisin toteuttama tapahtuma, jossa tiedotetaan kunkin vuoden kouluyhteistyöhön liittyvistä teemoista, toiminnasta ja uudesta materiaalista sekä kannustetaan kouluja koko lukuvuoden ajan kestävään toimintaan turvallisen koulun puolesta. Koulurauhan Edu.fi-sivuille on koottu myös aiempina vuosina hankkeessa tuotettuja verkkomateriaaleja.

Väkivallaton viikko vuosittain lokakuussa
Kampanjan tavoitteena on nostaa viesti rauhasta, väkivallattomuudesta ja sovinnosta laajasti suomalaisten tietoisuuteen. Materiaalia voi hyödyntää milloin vain ja Väkivallatonta viikkoa voi viettää kouluissa sille parhaiten sopivaan aikaan, muulloinkin kuin lokakuussa (jos koulujen syysloma osuu viikolle). Väkivallatonta viikkoa koordinoi Kirkkohallituksen Väkivallasta sovintoon -hanke yhteistyössä NNKY-liiton kanssa. Kampanja on osa Kirkkojen maailmanneuvoston väkivallan vastaisen vuosikymmenen (2001-2010) toimintaa.

Maailman aids-päivä 1.12.
Maailman aids-päivää vietetään vuosittain 1.12. Kouluissa teemaa voidaan pitää esillä esimerkiksi aamunavauksissa. Aids-päivän verkkosivuilta löytyy valmiita tekstejä aamunavauksiin aids-päivän viikolle.

112-päivä helmikuussa
112-päivänä kouluissa voidaan järjestää oma 112-päivän tapahtuma. Koululuokat voivat myös osallistua paikkakunnalla järjestettävään 112-päivän tapahtumaan koulun ulkopuolella. Muistakaa myös 112-päivän Aamunavaus! (Hätäkeskuslaitos, SPEK)

Tapaturmapäivä
Valtakunnallista tapaturmien torjuntapäivää vietetään joka vuosi aina jonain perjantaina 13. päivä. Päivän aikana järjestetään erilaisia tempauksia ja tietoiskuja eri puolilla Suomea. Nettisivuilla ajankohtaista tietoa tapaturmapäivästä ja aiempien vuosien tapaturmapäivän aineistoa. 

Liikenneturvallisuusviikko
Vuonna 2008 liikenneturvallisuusviikon erityisteemana oli Turvalliset koulumatkat. Tavoitteena oli liikennekäyttäytymistä ja -turvallisuutta edistävien taitojen, tietojen ja asenteiden kehittäminen eri kouluasteilla. Teemaviikon tarkoituksena oli kannustaa opettajia ottamaan esille liikenneturvallisuusteemoja opetustyössä ja koulun arjessa. Liikenneturvallisuusviikon yhteydessä tuotetut ja kootut materiaalit tarjoavat konkreettisia sisältöjä koulutyöhön myös teemaviikon jälkeen. (Edu.fi)

Kansallista tietoturvapäivää vietetään vuosittain helmikuussa (Tietoturvaopas)


Nou Hätä!

Nou Hätä! on koululaisten valtakunnallinen pelastustaitokampanja perusopetuksen ylimmille luokille, 7.-9.-luokkalaisille.  Nou Hätä! opettaa huomaamaan arjen vaaratilanteita, ehkäisemään onnettomuuksia ja toimimaan oikein hätätilanteissa. 8-luokkalaiset voivat osallistua Nou Hätä! -kilpailuun. Tammi-helmikuussa opiskellaan turvallisuusasioita kouluissa. Maalis-huhti-toukokuussa pidetään Nou Hätä! kuntakilpailut, aluekilpailut ja loppukilpailu. (SPEK)

Maailman ensiapupäivää vietetään aina syyskuun toisena lauantaina. Silloin kiinnitetään huomio ensiavun tärkeyteen monin eri kampanjoin. Suomen Punainen Risti jakaa silloin myös ensiavun huomionosoituksen jollekulle, joka on pelastanut toisen hengen tai antanut ansiokasta ensiapua. Kuka tahansa voi ehdottaa tunnustuksen saajaa.

Vesiturvallisuus

Vesiturva-Games on opetuspeli kouluikäisille ja nuorille vesiturvallisuustietojen ja -taitojen opettaminen. Pelissä on kolme osaa: Tietovisailu (Quiz), Jääretki (Lifesaver) ja Pelastusrenkaan heitto (Lifebelt). Peli on mitä oivallisin tapa oppia vesiturvallisuuden tietoja ja taitoja, joilla voi pelastaa jonkun toisen ihmisen hengen tai oman henkensä. (Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto)

Viisaasti vesillä (Merenkulkulaitos, Sisäasiainministeriö, Liikenne- ja viestintäministeriö, Sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden edistämisen keskus, Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto)

Pelasta ja pelastu
Suomen Uimaopetus- ja hengenpelastusliiton sivulta löytyy tietoa seuraavista aiheista:

  • Jos vene kaatuu
  • Pelastajan RAP
  • Hypotermia
  • Ylös avannosta 
  • Jää (syysjää, jään kantavuus ja kevätjää)

Paloturvallisesti veneessä (SPEK)

Turvallinen jäillä liikkuminen

Varo heikkoja jäitä! on 3-luokkalaisille suunnattu harjoitustehtävä turvallisesta jäillä liikkumisesta (Perunakellari)

Muu ulkona ja luonnossa liikkuminen

Kodin turvaoppaan osio Jokamies luonnossa opastaa seuraavissa asioissa:

Heikot jäät ja muut vaarat
Poliisi ja vapaaehtoiset etsijöinä
Katoamisilmoitus tehdään poliisille 
Kerro reitti ja paluuaika
Opi eksymään oikein
Etsintäketjut ja partiot
Tunnista paleltuman oireet
Pakkaselta suojautuminen
Retkeilijän paloturvallisuus
Kyypakkaus ja hyönteisten pistot
Myrkylliset levät

(Sisäasiainministeriön pelastusosasto ja SPEK)

Luontoon.fi -sivuilta löytyy Turvallisuus -osio, josta löytyy tietoa vaarojen ennaltaehkäisystä (reitti-ilmoituksesta, heikoista jäistä, lumivyöryistä, matkapuhelimen kuuluvuudesta), hätätilanteista (eksyminen, ensiavun tarve, tulipalo, avun kutsuminen) sekä hätämajoitteesta. Lue myös retkeilijän ympäristövinkit! (Metsähallitus)

Juhlapäiviin liittyvät turvallisuusriskit

Ilotuliteturvallisuus (TUKES)

Tietoa ilotulitteista ja räjähteistä (TUKES)

Juhlapäivien myrkytysriskit : Joulu, uusivuosi, pääsiäinen ja vappu (Myrkytystietokeskus)