Kaatumiset ja liukastumiset talviolosuhteissa

Talvikeleillä on parasta kulkea kieli keskellä suuta. Liukastumiset ja kaatumiset ovat tavallisia, mutta oikealla toiminnalla voi ehkäistä liukastumisen aiheuttamat onnettomuudet.

Näin vältät liukastumisen:

  • Valitse, tukevat, pehmeäpohjaiset jalkineet.
  • Valitse mahdollisimman tasainen ja vähän liukas reitti.
  • Vältä kiirettä kulkiessasi.
  • Pidä kulkuväylät kunnossa.
  • Valaise piha ja portaikot.
  • Käytä liukuesteitä kengissä.
  • Pidä portaissa kulkiessasi kaiteesta kiinni.
  • Lähde liikkeelle vasta, kun kulkuväylät on hiekoitettu.

Ajankohtaiset kelitiedot (Ilmatieteenlaitos)

Liukastumiset ovat yleisempiä jalankulkuväylillä. Jalankulkijoiden kannalta kaikkein liukkaimmat keliolosuhteet ovat silloin, kun jäisen pinnan päälle sataa vähän vettä tai kuivaa lunta. Jalankulkuväylien kunnossapito kuitenkin kannattaa. Liukastumistapaturmista aiheutuneet kustannukset ovat viisinkertaiset verrattuna katujen kunnossapidon kustannuksiin.

Kaatuminen on Suomessa yleisin tapaturmaisen kuoleman syy. Vuonna 2003 tapaturmaisesti kaatumalla kuoli 256 työikäisistä (15 - 64- vuotiaista). Noin 5 % kaatumisista aiheuttaa murtuman. Kaatumisten suuresta määrästä johtuen myös murtumien määrä on suuri, noin 15 000 vuosittain.

50 000 jalankulkijaa joutuu joka vuosi hakeutumaan lääkärin vastaanotolle liukastumisesta aiheutuneiden vammojen takia. Yleisimpiä vammoja ovat käsien ja jalkojen murtumat, ruhjeet ja nyrjähdykset. Vuonna 2003 jäisellä kelillä sattuneiden kaatumisten seurauksena menehtyi 23 henkilöä.

Juha Hassila | Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö