Nou Hätä!

Nou Hätä! on perusopetuksen ylimmille luokille suunnattu vuosittainen pelastustaitokampanja. Kampanja pyrkii tavoittamaan vuosittain 7.-9.-luokkalaisten koko ikäryhmän (erityisesti 8.-luokkalaiset) mahdollisimman laajasti. Nou Hätää käydään vuonna 2010 jo 14. kerran. Vuosittain Nou Hätä –pelastustaito-opetusta saa 30 000 – 40 000 yläluokkalaista.

Nou Hätä! -kampanja tukee koulujen antamaa turvallisuusopetusta, jonka tavoitteena on auttaa oppilasta ymmärtämään turvallisuuden ylläpitämistä ja edistämistä. Nou Hätä! antaa oppilaalle ikäkauteen liittyvät valmiudet toimia erilaisissa toimintaympäristöissä ja tilanteissa turvallisesti.

Opettajat voivat tilata tai tulostaa kampanjan valmiita, maksuttomia oppimateriaaleja. Kampanjan nettisivuilla on myös oppia sekä viihdettä tuottavia tehtäviä, pelejä ja kilpailuja koululaisille. 

Nou Hätä! toteutetaan joko yhteistyössä paikallisen palokunnan kanssa tai koulu voi järjestää opetuksen itse. Oppilaiden innostusta lisää, mikäli koulu ja palokunta tekevät yhteistyötä ja alan oikeat ammattilaiset tulevat kouluun opastamaan arjen turvataidoissa. Koulun kannattaa ottaa yhteyttä alueensa palokuntaan viimeistään syksyllä oppitunneista, harjoituksista tai kilpailuista sopiakseen.

Koulu voi ilmoittautua kampanjaan nettisivujen kautta tammi-helmikuun aikana ja tilata samalla kertaa opetus- ja oppimateriaalia. Pelastustaitojen opetus kouluissa tapahtuu kevätlukukauden aikana.

8.-luokkalaiset voivat kolmen hengen joukkueina osallistua kevätlukukaudella (maaliskuun loppuun mennessä) pelastustaitokilpailuun, minkä järjestämisessä paikallinen palokunta neuvoo. Pelastustaitokilpailu on kolmitasoinen ja siinä parhaat joukkueet pääsevät etenemään aluetason karsintoihin ja sieltä toukokuussa käytävään valtakunnalliseen loppukilpailuun. Joka tasolla jaetaan parhaiten pärjänneille hauskoja ja arvokkaitakin palkintoja.

Alue- ja loppukilpailuissa joukkueet ratkovat erilaisia käytännön turvallisuustehtäviä. Koululaiset joutuvat esimerkiksi etsimään ja huomaamaan erilaisissa arjen tilanteissa piileviä tapaturma-, palo- ja muita turvallisuusriskejä. Heidän on myös oivallettava, miten tilanteissa voisi kokonaan välttyä vahingoilta poistamalla turvallisuutta vaarantavat tekijät. Joukkueet pääsevät näyttämään ryhmätyö- sekä pelastustaitonsa myös aidon näköisiksi lavastetuissa hätätilanteissa. Tietopuolisen teoriakokeen suorittaminen kuuluu niin ikään kilpailupäivän ohjelmaan.

Kampanjan järjestää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK yhteistyössä Opetushallituksen, sisäasiainministeriön, pelastuslaitosten ja usean muun pelastusalan toimijan kanssa. 

Lisätietoja

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä Marjatta Virtanen, etunimi.sukunimi(at)spek.fi
Sisäasiainministeriössä Maija Peltokangas, etunimi.sukunimi(at)intermin.fi
Opetushallituksessa Heidi Peltonen, etunimi.sukunimi(at)oph.fi

Nou Hätä! nettisivut