TVT opetuksessa

Tieto- ja viestintätekniikka (TVT) on osa koulujen arkipäivää. Sen käytössä pitää ottaa huomioon monia seikkoja, esimerkiksi tekijänoikeuskysymykset. Näihin yleisiin TVT:n käyttöön liittyviin asioihin ja mahdollisuuksiin voit tutustua näillä sivuilla. Kouluasteiden sivuilta EDU.fistä löydät verkko-oppimateriaaleja ja linkkejä eri oppiaineisiin.

Tieto- ja viestintätekniikka sekä sosiaalinen media on luonteva osa jokaista arkipäivää

Tämä aineisto antaa alkuevästyksen sosiaalisen median tutkimusmatkalle. Katso lisää videoita Opetuubista! Opetuubin opastusvideoiden avulla voi ottaa helposti haltuun videon- ja äänenkäsittelyyn liittyviä ohjelmia ja palveluita.

Europeana-palvelu opettajille ja kasvattajille

Europeana

Europeana kutsuu kaikki opettajat ja kasvattajat tutustumaan Euroopan kulttuuriperintöön digitaalisesti! Sen avulla on hyvä rikastaa ja monipuolistaa opetusta. Europeana Education -hankkeen tavoitteena on tehdä Euroopan digitalisoitua kulttuuriperintöä tunnetuksi kouluissa ja auttaa käyttämään sitä opetuksessa. Europeanan digitaaliseen muotoon tallennettu kulttuuriperinnön kokoelma – joka on koottu 43 maasta ja on haettavissa 23 kielellä – tarjoaa monipuolisia näkökulmia Euroopan ja muun maailman historiaan, politiikkaan, talouteen ja kulttuuriin sekä ihmiskunnan kehitykseen. Tutustu Europeanaan.

Kokeile!

Tutustu Europeanan opetuskäytön oppaaseen. Siellä on hakuvinkkejä, tietoa tekijänoikeuksista ja paljon muuta. Voit myös tutustua muihin oppaisiin ennen ensimmäistä aineistohakuasi Europeana-alustalla.

Voiko kaikkia aineistoja käyttää opetuksessa?

Oppaassa ohjataan etsimään opetuskäyttöön sopivaa sisältöä. Aineistoa, joka on ”Sallittu, kun lähde mainitaan” -kohdassa, voi käyttää suoraan (engl. Free-re-use, Voinko käyttää sitä? -otsikon alla). Myös rajoitettuun käyttöön lisensoitua aineistoa on usein mahdollista käyttää – yleensä rajoitukset koskevat vain kaupallista käyttöä. Muista aina aineistoa käyttäessäsi mainita lisenssiehtojen mukaiset lähdetiedot.

Onko Europeanassa valmiita aineistoja tai kokoelmia?

Tutustu Historiana-verkoston luomiin aineistokokoelmiin, jotka on ryhmitelty mm. Euroopan historiaan vaikuttaneiden ihmisten ja ilmiöiden mukaan. Voit myös tarkastella Europeanan valmiita näyttelyitä, joita on rikastettu mielenkiintoisilla ja opetuskäytön kannalta hyödyllisillä tiedoilla.

Europeanassa on taidenäyttelyitä sekä kuvataide-, musiikki-, muoti- ja valokuvakokoelmia. Näistä kokoelmista voi etsiä sisältöjä värin, henkilöiden, aikakauden ja aiheen perusteella (yläpalkin Selaa-valikosta).

Europeana Educationissa on myös vuosien 1914–1918 kokoelma. Kokoelmassa on eurooppalaisten ihmisten tarinoita ja esineitä, jotka antavat ainutlaatuisen näkökulman siihen, miten sota vaikuttaa ihmiskohtaloihin.

Transcribathon-työkalu on kehitetty materiaalin digitointiin joukkoistamalla. Sen avulla on jo tallennettu monenlaisia kulttuuriperintöaineistoja, esimerkiksi päiväkirjoja ja kirjeitä, ja näin saatu eri maiden osallistujat perehtymään entistä syvemmin yhteiseen perintöön. Työkalua voi opetella käyttämään oppaan avulla. Osallistujat voivat työskennellä joko yksin tai ryhmissä, ja he voivat myös verrata työnsä edistymistä muiden osallistujien edistymiseen.

Miten voi oppia lisää?

Liittymällä LinkedIn-ryhmään pääset verkostoitumaan pilottiohjelmaan osallistuvien opettajien kanssa. Pilottiohjelmaan liittyy myös eTwinning-yhteisö. Twitterissä voit seurata tunnistetta #EuropeanaEducation, niin pysyt ajan tasalla muutoksista ja voit osallistua keskusteluun. Lähetä myös sähköpostia osoitteeseen ja kerro, kuinka käytät Europeana Educationia opetuksessa.

EuropeanaEuropeanan digitaaliseen muotoon tallennettu kulttuuriperinnön kokoelma tarjoaa monipuolisia näkökulmia Euroopan ja muun maailman historiaan, politiikkaan, talouteen ja kulttuuriin. Löydä ideoita oppitunnille!