TVT opetuksessa

Tieto- ja viestintätekniikka (TVT) on osa koulujen arkipäivää. Sen käytössä pitää ottaa huomioon monia seikkoja, esimerkiksi tekijänoikeuskysymykset. Näihin yleisiin TVT:n käyttöön liittyviin asioihin ja mahdollisuuksiin voit tutustua näillä sivuilla. Kouluasteiden sivuilta EDU.fistä löydät verkko-oppimateriaaleja ja linkkejä eri oppiaineisiin.

Tieto- ja viestintätekniikka sekä sosiaalinen media on luonteva osa jokaista arkipäivää

Tämä aineisto antaa alkuevästyksen sosiaalisen median tutkimusmatkalle. Katso lisää videoita Opetuubista! Opetuubin opastusvideoiden avulla voi ottaa helposti haltuun videon- ja äänenkäsittelyyn liittyviä ohjelmia ja palveluita.

Kopiraittilan koulu – uusi pelillinen tekijänoikeuden opetusmateriaali

Kopiraittilan kouluMitä tekijänoikeudet ovat ja kuinka ne näkyvät koulumaailmassa ja nuorten arjessa? Millä tavalla verkossa olevaa materiaalia voi hyödyntää projektitöissä? Näihin ja lukuisiin muihin opettajia ja oppilaita askarruttaviin tekijänoikeuskysymyksiin löytyy vastaus Kopioston tuottamasta uudesta verkossa olevasta maksuttomasta opetusmateriaalista Kopiraittilan koulusta.

Kopiraittilan koulu tarjoaa peruskoulun eri luokka-asteille sopivaa, uusien opetussuunnitelmien tavoitteita vastaavaa opetusmateriaalia verkossa. Kullekin ikäluokalle on tarjolla juuri kyseiselle ikäryhmälle suunnattua materiaalia. Toisen asteen koulutusta sekä opettajan- ja täydennyskoulutusta varten julkaistaan materiaalia ensi vuoden alussa.

Uudet perusopetuksen opetussuunnitelmat tuovat monilukutaidon, mediakasvatuksen sekä vastuullisen tieto- ja viestintätekniikan käytön ohella tekijänoikeudet osaksi kaikkia oppiaineita ja kaikkia luokka-asteita. Opetuksen digiloikkaa – yhtä hallituksen kärkihankkeista – ei voida toteuttaa pelkillä laitteilla, ilman sisältöjä ja osaamista. Opetuksen digitalisoitumisen myötä opettajat kohtaavat työssään useita kysymyksiä: Mitä aineistoja saa hyödyntää opetuksessa? Tarvitaanko käyttöön jotain lupia vai onko käyttö sallittua lain nojalla? Tekijänoikeustietoa on tarjolla monessa eri lähteessä, mutta eri luokka-asteille sopivaa opetusmateriaalia ei ole aikaisemmin ollut saatavilla.

Opetusmateriaalin ovat tuottaneet tekijänoikeusjärjestö Kopiosto ry yhteistyössä Opetushallituksen, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n kanssa.

Tutustu Kopiraittilaan osoiteessa www.kopiraittila.fi.
Lue lisää ja katso ja esittelyvideo

Lisätietoja hankkeesta ja materiaalista

Lisensiointipäällikkö Kirsi Salmela, Kopiosto ry, puh. 050 3794 533, kirsi.salmela[at]kopiosto.fi

Kopiraittilan kouluMitä tekijänoikeudet ovat ja kuinka ne näkyvät koulumaailmassa ja nuorten arjessa? Millä tavalla verkossa olevaa materiaalia voi hyödyntää projektitöissä? Näihin ja lukuisiin muihin opettajia ja oppilaita askarruttaviin tekijänoikeuskysymyksiin löytyy vastaus Kopioston tuottamasta uudesta verkossa olevasta maksuttomasta pelillisestä opetusmateriaalista Kopiraittilan koulusta.