TVT opetuksessa

Tieto- ja viestintätekniikka (TVT) on osa koulujen arkipäivää. Sen käytössä pitää ottaa huomioon monia seikkoja, esimerkiksi tekijänoikeuskysymykset. Näihin yleisiin TVT:n käyttöön liittyviin asioihin ja mahdollisuuksiin voit tutustua näillä sivuilla. Kouluasteiden sivuilta EDU.fistä löydät verkko-oppimateriaaleja ja linkkejä eri oppiaineisiin.

Tieto- ja viestintätekniikka sekä sosiaalinen media on luonteva osa jokaista arkipäivää

Tämä aineisto antaa alkuevästyksen sosiaalisen median tutkimusmatkalle. Katso lisää videoita Opetuubista! Opetuubin opastusvideoiden avulla voi ottaa helposti haltuun videon- ja äänenkäsittelyyn liittyviä ohjelmia ja palveluita.

Peruskouluissa ja lukioissa selvitetään kopiointia

Opetushallitus ja Kopiosto ry selvittävät yhdessä kevään 2018 aikana painettujen julkaisujen ja internetaineistojen kopiointia peruskouluissa ja lukioissa. Oppilaitokset poimitaan tutkimukseen mukaan satunnaisotannalla. Selvitys toteutetaan internetkyselynä. Kyselyn tavoitteena on selvittää, millaista aineistoa opettajat ja oppilaitosten henkilökunta kopioivat ja käyttävät opetuksessa sekä muussa työkäytössä.

Opetushallitus on hankkinut kaikille peruskouluille ja lukioille kopiointiluvan aineistojen kopioimiseen ja digitaaliseen käyttöön opetuksessa. Opetuksen ja koulutuksen kehittämisen kannalta on tärkeää, että oppilaitosten henkilöstöllä on mahdollisuus kopioida ja käyttää työssään oppimateriaalien lisäksi soveltuvaa muuta materiaalia. Tämän mahdollisuuden turvaamiseksi tarvitaan tietoa tekijänoikeuksilla suojatun materiaalin käytöstä. Tietoja tarvitaan muun muassa luparatkaisujen kehittämiseen, käytön määrän ja sisällön selvittämiseen sekä kerättyjen korvausten tilittämiseen tekijöille ja kustantajille. Vastaamalla kyselyyn edistetään sekä suomalaisen koulutuksen kehittämistä että turvataan tekijänoikeuksien toteutuminen.

Toivomme, että olet mukana toteuttamassa tätä laajaa kyselyä, mikäli saat linkin kyselyyn. Kyselylinkit tullaan lähettämään otoksessa mukana olevien koulujen rehtoreille helmi-huhtikuun aikana, ja heitä pyydetään välittämään kysely oman oppilaitoksensa henkilökunnalle. On tärkeää, että vastaat kyselyyn, vaikka itse et kopioisi tai jakaisi aineistoja työssäsi.

Tietoa tekijänoikeuksista ja kopiointiluvasta

Tietoa oppilaitosten kopiointiluvasta ja tekijänoikeuksista löytyy Kopiraitti.fi-verkkosivustolta sekä Kopioston verkkosivuilta www.kopiosto.fi. Kopiosto tarjoaa oppilaitoksille myös maksutonta koulutusta ja tietoiskuja tekijänoikeuksista ja oppilaitosten käyttöluvista. Koulutuksia voi tiedustella sähköpostilla: .

Muistathan myös hyödyntää opetuksessa Kopiraittilan koulun pelillistä materiaalia. Kopiraittilan koulun materiaali on tuotettu yhteistyössä Kopiosto ry:n Opetushallituksen, opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetusalan Ammattijärjestön OAJ:n kanssa tekijänoikeuksien oppimisen ja opettamisen tueksi. Maksuton materiaali löytyy Kopiraittilan koulusta: www.kopiraittila.fi.

Opetushallitus ja Kopiosto ry selvittävät yhdessä kevään 2018 aikana painettujen julkaisujen ja internetaineistojen kopiointia peruskouluissa ja lukioissa. Toivomme, että olet mukana toteuttamassa tätä laajaa kyselyä, mikäli saat linkin kyselyyn.

KuvituskuvaOpetushallitus ja Kopiosto ry selvittävät yhdessä kevään 2018 aikana painettujen julkaisujen ja internetaineistojen kopiointia peruskouluissa ja lukioissa. Toivomme, että olet mukana toteuttamassa tätä laajaa kyselyä, mikäli saat linkin kyselyyn.