TVT opetuksessa

Tieto- ja viestintätekniikka (TVT) on osa koulujen arkipäivää. Sen käytössä pitää ottaa huomioon monia seikkoja, esimerkiksi tekijänoikeuskysymykset. Näihin yleisiin TVT:n käyttöön liittyviin asioihin ja mahdollisuuksiin voit tutustua näillä sivuilla. Kouluasteiden sivuilta EDU.fistä löydät verkko-oppimateriaaleja ja linkkejä eri oppiaineisiin.

Tieto- ja viestintätekniikka sekä sosiaalinen media on luonteva osa jokaista arkipäivää

Tämä aineisto antaa alkuevästyksen sosiaalisen median tutkimusmatkalle. Katso lisää videoita Opetuubista! Opetuubin opastusvideoiden avulla voi ottaa helposti haltuun videon- ja äänenkäsittelyyn liittyviä ohjelmia ja palveluita.

Tutustu videokuvaamiseen pedagogisesta näkökulmasta

Kaikki kuvaa EDUKaikki kuvaa EDU on Opetushallituksen rahoittama ja tuotantoyhtiö Amazementin toteuttama opettajainkoulutushanke, joka tarjoaa maksuttomia ja itsenäisesti suoritettavia verkkokursseja opettajille. Myös elokuvakasvattajat, opiskelijat, oppilaat sekä muutkin yksityishenkilöt voivat suorittaa kurssit.

Verkkokurssien avulla voi opiskella muun muassa sitä, miten videokuvaamista voidaan hyödyntää opetuksessa. Koulutuspolkuja on kaksi: Kamerakynän pedagogiikka -polussa opetetaan, miten videokuvaamista käytetään oppilaan ajattelun ja oppimisen välineenä, ja Elokuvan kolme perusasiaa -polussa opetetaan elokuvateoriaa ja -historiaa sekä sitä, miten ajatella ja kuvata elokuvallisesti.

Lisäksi sivun audiovisuaalisesta kirjastosta löytyy kaikki koulutuksen materiaalit, kuten opetuselokuvat, kuvasharjoitukset ja ohjeita ja ideoita opetukseen. Kaikki kuvaa EDU tarjoaa myös maksullisia lähikoulutuksia.

KuvituskuvaKaikki kuvaa EDU on Opetushallituksen rahoittama ja tuotantoyhtiö Amazementin toteuttama opettajainkoulutushanke, joka tarjoaa maksuttomia ja itsenäisesti suoritettavia verkkokursseja opettajille.