Esitystaulujen yleisiä käyttötapoja

Internet-sivujen katselu ja käyttö

Interaktiivisten esitystaulujen hyödyntäminen aloitetaan usein taululle heijastetun kuvan vuorovaikutteisella käytöllä. Aloittelevat käyttäjät  hyödyntävät mielellään työtehtävistään tuttuja sivustoja harjaantuakseen tekniikan käyttöön, jolloin he voivat keskittyä opettelemaan käyttämään hiiren sijasta elektronista kynää tai sormea. Samalla he havaitsevat, missä heidän kannattaa seistä voidakseen samanaikaisesti käyttää esitystaulua tehokkaasti ja säilyttää kontaktin yleisöön. Kun opettajat ovat saaneet tuntumaa esitystaulun käyttöön, he pystyvät  pian ottamaan oppilaat mukaan sivustojen pelien ja tehtävien vuorovaikutteiseen käyttöön. Monet opettajat kokoavat jo lyhyessä ajassa tietopankin oman opetusaineensa ja esitystaulun kannalta toimivista sivustoista. Myös monet opetussivustoilla olevat tehtävät on nykyisin suunniteltu nimenomaan interaktiivisia esitystauluja silmällä pitäen.

Ohjelmistojen käyttö ja tiedostojen katselu

Opettajat voivat hyödyntää interaktiivisia esitystauluja ja tiettyjä ohjelmistoja opetustyössään. Samoin kuin verkkosivustojen esittämisessä, tässäkin on tärkeintä oppia ohjaamaan ohjelmistoa hiiren sijasta elektronisella kynällä tai sormella.  Aloittelijatkin voivat olla entuudestaan taitavia tietokonepohjaisten esitysohjelmistojen käyttäjiä. Esitystä pitäessään esitystaulun käyttäjät voivat aloittaa käyttämällä PowerPoint-ohjelmassa korostus- ja kynätyökaluja. Näin he voivat lisätä merkintöjä esitykseensä, jolloin siitä tulee vuorovaikutteisempi. Valmista esitystään toisella välineellä esitettäväksi muokkaavat opettajat voivat aluksi hyödyntää tällaista toimintamallia saadakseen käyttökokemusta. Toiset taas voivat käyttää entuudestaan tuttuja opetukseen liittyviä ohjelmistoja. Esimerkiksi digitaalista äänen editointi- ja nauhoitussovellusta voidaan käyttää podcast-sisältöjen luomiseen. Opettaja voi käyttää ohjelmistoa esitystaululla opettaessaan avaintaitoja koko ryhmälle tai jakaa valmiit podcast-sisällöt oppitunnin päätteeksi.

Muistiinpanojen tekeminen esitystauluohjelmistolla

Interaktiivisten esitystaulujen valmistajat tarjoavat taulujen käyttämiseen suunniteltuja ohjelmistoja, joiden avulla käyttäjät voivat kirjoittaa muistiinpanoja sähköisille sivuille oppitunnin aikana. Tällaisessa ohjelmistossa voi vaihtaa kynän kokoa ja väriä, ja se sisältää muita yleisluonteisia työkaluja esimerkiksi geometristen kuvioiden ja viivojen piirtämiseen. Sivunkääntötoiminnolla sisältöä voidaan lisätä uusille sivuille samaan tapaan kuin perinteisellä lehtiötaululla. Oppitunnin muistiinpanot ja piirustukset voidaan tallentaa tunnin lopussa, ja edistyneet käyttäjät voivat hyödyntää esimerkiksi kirjoituksen ja muotojen tunnistustyökaluja muistiinpanojen puhtaaksikirjoittamisessa. Kehittyneisiin ohjelmistoihin sisältyy erikielisten tekstien tunnistus. Tunnin lopussa tallennetut muistiinpanot voidaan avata seuraavan tunnin alussa, kun halutaan kerrata aiemmin opittua tai kertoa poissa olleille, mitä edellisellä kerralla on tehty.

DVD-levyjen tai videoleikkeiden katselu ja käyttö

Useimmissa interaktiivisiin esitystauluihin liitettävissä tietokoneissa on sisäänrakennettu DVD-asema ja  soitin sekä mediasoitin. Monet uudet käyttäjät pitävät DVD-levyjen ja medialeikkeiden toistamista helppona ja toimivana tapana aloittaa esitystaulun käyttö. Opettaja voi helposti pysäyttää toiston ja johdattaa luokan keskustelemaan leikkeen tai sen osan sisällöstä. Esitystauluohjelmistolla voi myös ottaa kaappauskuvia vaiheiden havainnollistamiseksi. Myös huomautusten tekeminen videoleikkeisiin elektronisen kynän tai korostustyökalun avulla on helppoa ja toimivaa.

Medialeikkeiden suoratoisto laajakaistayhteydellä on myös yleisesti käytössä opetusympäristöissä. Esimerkiksi BBC:n oppimissivuston kaltaiset sivustot tarjoavat laajan valikoiman opetuskäyttöön soveltuvia videosisältöjä, jotka voidaan näyttää koko ryhmälle esitystaululla. Lisäksi laitetoimittajat tarjoavat kouluille ja koulupiireille maksullisia tiedostopankkeja ja esitystaulujen lisäresursseja.

Huomautusten tekeminen muihin ohjelmistoihin, sivustoihin ja kuviin työpöydän työkaluilla

Esitystauluohjelmistoihin sisältyy usein erilaisia työpöydän työkaluja, joita voi aktivoida ja käyttää verkkosivustojen ja muiden valmistajien ohjelmistojen kanssa. Näiden sovellusten perustoimintoihin kuuluu kirjoittaminen ja piirtäminen muilla ohjelmistoilla toteutettujen aineistojen päälle. Kun työkalut ovat tulleet tutuksi, käyttäjä voi ryhtyä hyödyntämään myös muita ominaisuuksia, kuten näytön varjostusta, ajastimia, kameroita ja näyttönäppäimistöjä, joilla muiden valmistajien ohjelmistojen käytöstä voi saada dynaamisempaa ja vuorovaikutteisempaa.

Esitystauluohjelmiston käyttäminen oppituntien valmistelussa ja pitämisessä

Esitystauluohjelmiston avulla käyttäjä voi luoda ja muokata sivuja etukäteen. Ohjelmistot on erityisesti suunniteltu oppimateriaalin laatimiseen, ja monet työkalut ovat kaikille merkeille yhteisiä, kuten teksti-, muoto-, korostus-, kynä-, kohdevalo-, kuvankaappaus-, suurennuslasi- ja täyttötyökalut. Ohjelmistoihin sisältyy myös leikekokoelma, oppimisaihioita, video- ja äänitiedostoja, sivuja ja taustoja. Näytöllä olevia kohteita voidaan kerrostaa, ryhmittää ja monistaa. Useimmilla esitystauluilla voidaan luoda upotettuja hyperlinkkejä videoleikkeisiin, asiakirjoihin ja verkkosivuille. Sisällöntuotanto-ohjelmisto antaa kokeneemmalle esitystaulun käyttäjälle mahdollisuuden suunnitella ja laatia vuorovaikutteisia oppimistehtäviä, joita sekä opettaja että oppilaat voivat käyttää oppitunnin aikana. Joidenkin valmistajien esitystauluille on viime aikoina perustettu käyttäjäyhteisöjä, jotka tarjoavat käyttäjille ladattavia ja muokattavia lisäresursseja ja oppimateriaalia. Verkkokoulutuksella ja  opastusohjelmilla voidaan tukea esitystaulun käyttöä opetuksessa. Koulutus on usein virallisesti tunnustettua ja se voi olla maksullista. Myös asiantuntijaopettajien antama ohjaus ja lähikoulutus ovat yleisiä koulupiirien, yksittäisten koulujen ja valmistajien käyttämiä strategioita, joilla pyritään tukemaan tekniikan hyödyntämisen kehitystä.