Yleisiä interaktiivisten esitystaulujen työkaluja, tekniikoita ja sovelluksia

Kynä- ja korostustyökalut

Kaikki esitystauluohjelmistot mahdollistavat kirjoittamisen sekä ohjelmistossa että työpöydällä. Usein käyttäjät oppivat ensin käyttämään eri värejä avainkohtien korostamiseen ja käyttämään korostustyökalua tekstin ja kuvien merkitsemiseen. Muita yleisiä toimintoja ovat otsikoiden lisääminen kaavioihin ja yksinkertaisten muistiinpanojen tekeminen tyhjälle sivulle. Kynätyökaluissa voidaan muuttaa viivan paksuutta, väriä ja muita ominaisuuksia käyttötarkoituksen mukaisesti. Joissakin esitystauluohjelmistoissa kynän viiva voidaan muuttaa nuolipäiseksi vastinparien yhdistämistä varten. Kokeneemmat käyttäjät osaavat peittää sanoja ja kuvia näytöltä maalaamalla ne yli paksummalla kynällä. Useimmissa esitystauluohjelmistoissa on sähköinen pyyhekumi, jolla voi poistaa tekstiä näytöltä.

Vetäminen, pudottaminen ja yhdistäminen

Yksinkertaisin interaktiivisella esitystaululla toteutettava tehtävä on kohteiden vetäminen ja pudottaminen näytöllä. Monet vuorovaikutteiset toiminnot perustuvat tähän yksinkertaiseen ajatukseen. Ensimmäisessä esimerkissä oppilaat asettavat henkilöhahmot linja-autojonoon tehtävän vihjeiden mukaisesti. Toisessa esimerkissä ryhmitellään materiaaleja vetämällä ne oikeaan sarakkeeseen.

Tekstityökalut

Tekstityökaluilla näytölle voi lisätä tekstilaatikoita, joihin voi kirjoittaa sanoja tai tekstejä. Tekstityökaluissa on  kaikki tavanomaiset tekstinkäsittelyohjelman kirjasinlaji- ja  kokotyökalut. Viereisessä esimerkissä on pinottu päällekkäin useita tekstilaatikoita, jotta oppilaat eivät saisi selvää sanoista. Toisessa kuvassa näkyvät  oppilaiden oikeaan järjestykseen siirtämät lauseet.

Piilota ja näytä

Piilottaminen ja näyttäminen on useimmissa esitystauluohjelmistoissa yleisesti käytössä oleva tekniikka. Siinä käyttäjä piilottaa kohteen, kuten tekstin tai kuvan, värikerroksen alle. Joissakin tapauksissa käytetään taustan väriä, toisissa taas vastaväriä. Sopivalla hetkellä käyttäjä sitten yksinkertaisesti pyyhkii värikerroksen pyyhekumityökalulla paljastaen sen alle piilotetun sanan tai kuvan.

Kuvassa teksti on peitetty vihreällä värillä, joka pyyhitään pois tekstin paljastamiseksi.

Kerrokset

Kerrosten avulla esitystaulun käyttäjä voi sijoittaa näytöllä olevat kohteet haluttuun järjestykseen. Tätä menetelmää voidaan hyödyntää monin eri tavoin tehtävissä. Esimerkissä 1 näytetään, kuinka tekstiä on piilotettu puhekuplan alle. Puhekupla on lukittu paikalleen, ja käyttäjä voi vetää sitaatin näkyviin puhekuplan alta. Esimerkissä 2 oppilas poistaa värillisiä ruutuja paljastaen vähitellen niiden alle piilotetun kuvan.

Ryhmittely

Ryhmittelytoiminnolla esittelytaulun käyttäjä voi yhdistää useamman kuva- tai tekstiobjektin yhdeksi kuvaksi. Tämä on hyödyllistä nimilappuja tai vastaparien valintatehtäviä luotaessa. Esimerkkikuvassa on yhdistetty nuolikuvio ja avainkysymys. Osittain näyttöalueen ulkopuolella oleva nuoli tuodaan näytölle sormella tai elektronisella kynällä.

Tekstin tai kirjoituksen tunnistaminen

Useimmissa esitystauluohjelmistoissa käyttäjä voi kirjoittaa kynätyökalulla ja muuttaa kirjoituksen automaattisesti tekstiksi. Yleensä ohjelmisto tarjoaa useita tekstivaihtoehtoja eri käsialatyylejä varten. Jotkin mallit muuntavat kirjoituksen toiselle kielelle: esim. ranskalaisen opettajan käsin kirjoittama teksti voidaan muuntaa saksaksi vieraan kielen oppitunnilla.

Ajastimet, sekuntikellot ja kellot

Opettajat käyttävät yleisesti sekuntikelloja ja ajastimia opetustyössä. Esitystauluohjelmistoihin kuuluvilla ajastimilla opettaja voi jaksottaa oppitunnin, ja ajastimen  voi ohjelmoida ilmoittamaan tehtävän päättymisestä äänimerkillä tai sävelmällä.

Kuvankaappaus, leikkaus ja kamera

Työkalulla voi leikata osia esitystauluohjelmistossa tai ulkoisessa lähteessä olevista kuvista. Leikkauskuva voi olla neliö tai suorakulmio tai vapaalla kädellä rajattu kuva-ala. Tutkimushankkeessa opettajat käyttivät työkalua hahmojen leikkaamiseen videoleikkeestä kaapatusta kuvasta. Muita käyttötarkoituksia ovat mm. kaavioiden kaappaus verkkosivuilta tai palapelin tekeminen kuvasta.

Kohdevalo tai valonheitin

Kohdevalo- tai valonheitintyökalun avulla opettaja tai oppilas voi tarkastella näytön osia tai kuvakulmia. Käyttäjä voi suurentaa tai pienentää valaistua alaa sekä muuttaa sen muodon neliöksi tai suorakulmioksi. Työkalua käytetään usein kuvien tai tekstien tutkimiseen, ja sitä voidaan käyttää myös muiden ohjelmistojen ja sivustojen kanssa.

Näytön varjostus, piilotus, verhous tai paljastaminen

Tällä työkalulla opettajat voivat kätkeä näytöllä olevan kuvan tai osan siitä. Työkalua käytetään yleensä opetettavan aiheen tai tehtävän pääkohtien vaiheittaiseen esittelyyn. Se toimii samaan tapaan kuin kierrekaihdin, mutta  myös vaakasuunnassa. Ensimmäisessä kaappauskuvassa on peitetty se ruudun osa, jossa Maa-planeetta sijaitsee. Toisessa kuvassa verhoa vedetään alaspäin paljastaen vähitellen alla oleva kartta.

Animaatio

Näytöllä olevia kohteita eli objekteja voidaan animoida monin eri tavoin. Yksinkertaisin menetelmä on luoda sivu ja tehdä siitä useita kopioita, jolloin käyttäjä yksinkertaisesti siirtää objekteja kullakin peräkkäisellä sivulla hiukan eteenpäin samoin kuin ”pläräyskirjassa” (flipbook), jossa kohteet liikkuvat tai muuttuvat sivuja ”plärättäessä”. Menetelmä on kätevä etenkin prosessien tai syklien havainnollistamisessa. Toinen yleisesti käytetty animaatiotekniikka on näytön objektien ohjelmointi liikkumaan, katoamaan tai muuttumaan käyttäjän napsauttaessa niitä esitystaululla.  Esimerkiksi oven kuva voidaan ohjelmoida avautumaan, jolloin paljastuu vaikkapa oven takana oleva henkilö. Lisäksi näyttöobjektit voidaan ohjelmoida liikkumaan ruudulla samaan tapaan kuin perinteisissä esitysohjelmistoissa. Monimutkaisemmat animaatiot voidaan toteuttaa tuomalla ja upottamalla ohjelmistoon muualta saatuja tai itse tehtyjä Flash-objekteja tai -videoita.

Näytön tai sivun tallennin tai videokamera

Työkalua voidaan käyttää esitystaululla tapahtuvan toiminnan nauhoittamiseen istunnon aikana. Sillä voidaan nauhoittaa joko koko näyttöruutua tai sen aluetta. Valmis videoleike voidaan tallentaa useissa eri tiedostomuodoissa, joten sitä voi katsella useimmilla mediasoittimilla. Jotkut opettajat käyttävät tätä työkalua tehtävän ratkaisun tai jonkin prosessin nauhoittamiseen ennen oppituntia, jotta se voidaan näyttää oppitunnin aikana oppimisen vahvistamiseksi.

Täyttötyökalut ja tekniikat

Täyttötyökalun avulla käyttäjä voi muuttaa kuvion, tekstiobjektin tai taustan väriä klikkaamalla kohdetta ja valitsemalla mieleisensä värin. Esimerkissä säännölliset kuviot on täytetty sinisellä ja epäsäännölliset vihreällä värillä.  

Ainekohtaiset työkalut

Esitystauluohjelmistoihin sisältyy myös työkaluja, jotka soveltuvat erityisesti tiettyihin oppiaineisiin. Viereisessä esimerkissä on joukko tarkkoja interaktiivisia matemaattisia työkaluja, jotka toimivat fyysisten välineiden tavoin. Monet työkalut on alun perin kehitetty matematiikan ja luonnontieteiden opetustarkoituksiin. Viime aikoina on kuitenkin kehitetty myös muihin aineisiin tarkoitettuja työkaluja, kuten aikajanatyökaluja, oikolukuohjelmia ja sanageneraattoreita.

Kohteiden pinoaminen, kloonaaminen ja monistaminen

Näiden työkalujen avulla käyttäjä saa kätevästi käyttöönsä useita kopioita samasta sanasta tai kuvasta. Periaatteessa työkalulla voi luoda loputtomasti objekteja. Käyttäjä valitsee objektin ja määrittää sen ominaisuudet siten, että ne monistuvat automaattisesti, kun kohde valitaan. Viereisessä esimerkissä kolikot on määritetty monistumaan. Ohjelmistolla voidaan myös monistaa yksittäisiä sivuja, ja kokeneet käyttäjät hyödyntävät tätä toimintoa oppimateriaalia laatiessaan ajan säästämiseksi: sivun voi kopioida ja muuttaa sitä hieman sen sijaan, että jokainen sivu laadittaisiin aina alusta asti.
 

Vuorovaikutteisen oppimateriaalin laatiminen

Esitystauluohjelmistot ovat niin kehittyneitä, että niillä on verrattain helppoa laatia tehtäviä, joissa yhdistetään liikettä, ääniä, kuvia ja tekstiä, ja ohjelmoida niihin liittyvät oikeat ja väärät vastaukset. Ensimmäisessä esimerkissä näkyy vuorovaikutteinen monivalintatehtävä, jossa vastaukset tarkastetaan automaattisesti. Toisessa esimerkissä näkyy kierrätystehtävä, jossa oppilaat kuulevat äänitiedostoon tallennettua taputusta kierrätettyään materiaaleja oikein.

Läpinäkyvyys

Toiminnolla esitystaulun käyttäjä voi muuttaa kuvia tai tekstejä siten, että niistä tulee kokonaan tai osittain läpinäkyviä. Esimerkissä kuviosta on tehty osittain läpinäkyvä, jolloin sen alla oleva ruudukko kuultaa läpi. Toimintoa voidaan hyödyntää käsiteltäessä pinta-aloja matematiikan tunnilla. Myös muiden aineiden opettajat voivat käyttää toimintoa esimerkiksi kerrostamalla karttoja siten, että useamman kartan elementit voidaan näyttää samanaikaisesti.

Usean käyttäjän toiminto

Nykyisin interaktiivisten esitystaulujen valmistajat tarjoavat lisäominaisuutena usean syötteen tai käyttäjän toiminnon, jonka avulla esitystaulua voi samanaikaisesti käyttää useampi henkilö. Tämä toteutetaan joko jakamalla näyttöruutu siten, että kullakin käyttäjällä on oma näyttöalansa, jota he voivat hallita taulutietokoneelta tai muulta etälaitteelta, tai antamalla toiselle esitystaulun käyttäjälle omat työkalut, jotka toimivat koko taululla tai sen toisella puoliskolla. Tämä on verrattain uusi edistysaskel esitystaulutekniikassa, eikä kukaan hyödyntänyt tätä ominaisuutta EuSCRIBE-hankkeen oppituntien havainnointivaiheessa.

Käyttäjäyhteisöt

Viime vuosina monet valmistajat ovat perustaneet interaktiivisten esitystaulujen käyttäjäyhteisöjä. Näissä verkkoyhteisöissä käyttäjät voivat viestiä keskenään ja jakaa sivustossa resursseja ja ideoita. Käyttäjät voivat julkaista oppimateriaaleja muiden yhteisön jäsenten ladattavaksi. Jotkin valmistajat tarjoavat ladattavia esitystaulujen lisäresurssikokoelmia ja lähettävät jäsenille sähköpostitse uutisia ohjelmistojen kehityksestä ja tuotepäivityksistä. Myös jotkin alueviranomaiset ja koulupiirit ovat kehittäneet omia käyttäjäryhmiään ja -verkostojaan, jotka jakavat tietoa esitystaulujen käyttötavoista paikallistasolla. Eräät Ison-Britannian paikalliset opetusviranomaiset ovat kehittäneet esitystauluille esimerkkimateriaalia, jota opettajat voivat muokata ja hyödyntää päivittäisessä opetustyössään.