Koko luokan opettaminen

Interaktiivisia esitystauluja myydään edelleen kokonaisten luokkien opetukseen suunnattuna teknisenä ratkaisuna. Tutkijat ovat selvittäneet niiden etuja luokkaympäristössä. H. J. Smith ym. (2005) ovat tarkastelleet interaktiivisen esitystaulun opetuskäytön mahdollisia hyötyjä ja käsitelleet seuraavia osa-alueita:

  • joustavuus ja monikäyttöisyys
  • multimedia- ja monimuotoesitykset
  • tehokkuus
  • resurssien suunnittelun ja kehittämisen tukeminen
  • tieto- ja viestintäteknisten taitojen mallintaminen
  • vuorovaikutteisuus ja osallistuminen oppitunneilla.

Levy (2002) on määritellyt koko luokan opettamisen neljä pääpiirrettä. Hän kuvaa analyysissään, kuinka opettajat havainnollistivat ohjelmistoja ja esittelivät ja käsittelivät tietoja helpottaen ajatusten ilmaisemista ja antaen oppilaille mahdollisuuden esitellä tuotoksiaan ja saada niistä palautetta.