Saatteeksi

Tervetuloa!

Kaikkialla Euroopassa kaikilla tasoilla toimivat kasvattajat ovat interaktiivisten esitystaulujen eli äly- tai aktiivitaulujen käyttöönoton eri vaiheissa. Toisille interaktiiviset esitystaulut ovat uusi, upea opetuksen ja oppimisen kehittämisen väline, kun taas toisille tämä tekniikka on tuttu mutta vähäiselle käytölle jäänyt ratkaisu.

Riippumatta siitä, missä käyttöönoton vaiheessa olemme, meidän kaikkien on aika ottaa vastuuta interaktiivisten esitystaulujen tehokkaan käytön aloittamisesta. Pelkkä tekniikan käyttöönotto ei kuitenkaan muuta luokkatyöskentelyä, vaan se riippuu strategista johtamista koskevien kysymysten käsittelystä kaikilla tasoilla.

Kokonaiskäsityksen muodostaminen 12 viikossa interaktiivisten esitystaulujen käytöstä Euroopassa saattaa hyvinkin olla haaste, johon useimmat epäröisivät ryhtyä. Tämä on kuitenkin ollut innostava ja kannustava hanke, sillä sen ansiosta olemme saaneet mahdollisuuden tehdä työtä kasvatusalan ammattilaisten kanssa, jotka ovat innokkaita omaksumaan vuorovaikutteisia teknisiä sovelluksia ja valmiita oppimaan uutta. Käyttäjien kokemuksissa on valtaisa tietovaranto, ja tässä raportissa olemmekin pyrkineet ammentamaan tietoja opettajien näkemyksistä voidaksemme esittää malleja muiden toiminnalle.

Tämä raportti voi osaltaan auttaa niin kasvatusalan ammattilaisia, asiantuntijoita kuin laitetoimittajiakin arvioimaan omia esitystaulujen käyttötapojaan ja pohtimaan, miten varmistetaan käyttöönottoprosessin sujuvuus ja toistettavuus ottaen samalla huomioon, että tämä on vasta alkua tekniikan vakiinnuttamiselle.

Tarkoituksemme ei ole ollut esitellä oppimistuloksia tai selvittää, saavutettaisiinko muilla teknisillä ratkaisuilla vastaavia tavoitteita. Toivomme kuitenkin, että tämä julkaisu antaa lukijalle mahdollisuuden koota tietoja oman työnsä tueksi ja määrittää, miten interaktiivisten esitystaulujen opetus- ja oppimiskäytön vakiinnuttamisessa ja laajentamisessa voidaan edetä.

Diana Bannister, MBE
Apulaisjohtaja, koulutuskumppanuussuhteet
EuSCRIBE-hankkeen puolesta
Oppimisteknologiatiimi
Midlandsin johtamiskeskus
Wolverhamptonin yliopisto
Toukokuu 2010