Tutukimukseen perustuvat ohjeet

Seuraavassa luetellut seitsemän teemaa on nostettu tutkimuksen perusteella näiden ohjeiden pääkohdiksi. EuSCRIBE-hanke osoittaa, että esitystaulutekniikan tehokas käyttöönotto liittyy moniin koulun kokonaisvaltaisen kehittämisen osa-alueisiin ja voi toimia alkusysäyksenä opetussuunnitelman innovointi- ja kehittämistyölle.  Kussakin osiossa käsitellään kysymyksiä ja pohdintoja, jotka on koottu EuSCRIBE-tiimille työtään valottaneiden kasvatusalan ammattilaisten tuella.

Johtaminen ja organisaatio
Hankinta, asennus ja ylläpito
Käytettävyys
Luokanhallinta
Käyttökoulutus ja ammatillinen täydennyskoulutus
Opetus ja oppiminen
Resurssit