Käytettävyys

 1. Mihin interaktiivinen esitystaulu pitäisi sijoittaa?

 2. Kuinka usein opettajan pitäisi voida käyttää esitystaulua?

 3. Entä jos opettajalla ei ole esitystaulua luokassaan?

 4. Millaisia neuvoja laitetoimittaja on antanut? Miten tämän tekniikan omaksuminen voidaan yhdistää tämänhetkisiin aloitteisiin?

 5. Miten luokkahuone tulisi järjestää?


 •  Päätös koulun ensimmäisen interaktiivisen esitystaulun sijoittamisesta voi olla vaikea. Ensimmäisen esitystaulun asennuksen onnistuminen voi viime kädessä ratkaista henkilöstön suhtautumisen koko tekniikkaan.
   
 • Avainasemassa on mahdollisuus interaktiivisen esitystaulun käyttöön. Joissakin kouluissa interaktiivinen esitystaulu päätetään valitettavasti vieläkin sijoittaa tietokoneluokkaan, sillä verukkeella, että näin se on useamman opettajan käytettävissä. EuSCRIBE-hankkeeseen osallistuneet opettajat ovat kuitenkin todenneet, että todellinen mahdollisuus esitystaulun käyttöön tarjoutuu vasta, kun se sijaitsee opetettavan aineen luokassa. Opettajan on voitava päättää, koska tekniikkaa hyödynnetään. Kyselytutkimuksen mukaan 15 prosentilla vastaajista on mahdollisuus käyttää esitystaulua joka oppitunnilla.
   
 • Joissakin kouluissa on tuotu esille, että tietokoneluokka on valittu sijoituspaikaksi tarkoituksella, jotta oppilaat voivat tehdä oppitunnin pääosion tehtävät tietokoneella.
   
 • Mahdollisuus käyttää laitetta merkitsee myös sitä, että opettaja voi harjoitella ohjelmiston käyttöä esitystaululla ennen oppituntia ja laatia materiaaleja myös koulupäivän ulkopuolella. Tällöin esitystaulua pitäisi päästä käyttämään myös koulun ulkopuolelta.
   
 • Kyse ei ole ainoastaan mahdollisuudesta käyttää esitystaulua, vaan myös tarvittavat resurssit sisältävää tietokonetta, jota opettajat tarvitseva oppitunnilla tarvittavien aineistojen valmistelemiseen.
 • Joidenkin opettajien mielestä esitystaulu tarvitsee vain käynnistää päivän alussa ja sammuttaa sen lopussa. Todellisuudessa sen pitää olla opettajan käytettävissä siten, että hän voi suunnitella sen tavallista käyttöä ja tehdä päätöksiä myös oppitunnin kuluessa.
   
 • Opetushenkilöstön tulisi tietää, milloin he saavat esitystaulun luokkaansa, ja ihannetapauksessa heidän pitäisi voida suunnitella luokkahuoneen järjestystä ennen uuden esitystaulun asennusta. Vieläkin löytyy esimerkkejä tilanteista, joissa esitystaulu toimitetaan loma-aikana ja sijoitetaan siten, että luokan kalusteet on hankala sijoittaa.
   
 • Useimmissa luokissa esitystaulu päätetään sijoittaa tilan etuosaan, jossa se on keskeisellä paikalla. On kuitenkin aivan yhtä tärkeää miettiä, pitääkö muita kalusteita siirtää tai tarvitseeko oppilaiden istumajärjestystä muuttaa.
   
 • Opettajien pitäisi suunnitella luokan järjestys sen mukaan, millaisia tehtäviä oppilaiden on tarkoitus tehdä. Vaikka pienemmistä oppilaista voi aluksi olla hankalaa istua lattialla ja siirtyä tarvittaessa takaisin pulpettiensa ääreen, tällaisella järjestelyllä voidaan joskus varmistaa, että kaikki oppilaat näkevät esitystaulun.
   
 • Vanhempien tai toisen asteen oppilaiden on todennäköisesti parasta antaa istua pulpettiensa tai pöytiensä ääressä. Opettajien tulisi kuitenkin myös ottaa huomioon keskustelujen tai ryhmätöiden järjestäminen silloin, kun esitystaulua ei käytetä.
   
 • Yli puolet kyselyyn vastanneista ilmoittaa, että heillä on tällä hetkellä käytettävissään yhdestä viiteen esitystaulua oppituntien pitämiseen. Tämä osoittaa, että esitystaulutekniikan käyttöönotto koulussa ei välttämättä vielä tarkoita sitä, että opettajilla on mahdollisuus käyttää sitä säännöllisesti. 

Esitystaulua ympäröivä tila

 • Vaikka oppilaat eivät käytäkään interaktiivista esitystaulua itse kaikilla tunneilla, on välttämätöntä, että kaikki oppilaat näkevät yksityiskohdat näytöllä. Lisäksi opettajan ja oppilaan pitää mahtua seisomaan esitystaulun viereen taululle heijastetun kuvan ulkopuolelle siten, että kalusteet eivät ole heidän tiellään.
   
 • Pitkänomaisissa tai leveissä luokkahuoneissa kauimmaisina istuvien oppilaiden voi joskus olla hankalaa nähdä esitystaululle. Tällaisissa luokissa työskentelevät opettajat ovatkin usein vaihtaneet luokan järjestystä.
   
 • Opettajien pitäisi myös ottaa huomioon, mitä esitystaulun lähellä olevilla havaintotauluilla on: jos nähtävillä on liian paljon muuta materiaalia, se voi häiritä oppilaiden keskittymistä käsiteltävään asiaan.
   
 • Oppilaiden pitäisi myös itse päästä käyttämään esitystaulua. Uusimmat asennusratkaisut mahdollistavat laitteiden nostamisen ja laskemisen, mutta joissakin luokissa on yhä korokkeita pienemmille lapsille.
   
 • Interaktiivisen esitystaulun sijainnilla on ratkaiseva merkitys, ja tekniikan varhaisessa vaiheessa omaksuneet eivät aina ole tulleet ajatelleeksi, että  esitystaululaitteisto sijoitetaan luokkaan kiinteästi, toisin kuin monet muut tekniset ratkaisut.