Temaveckan för umgängesforstran: år 3–6

Materialet är utformat som en äventyrsföljetong för lågstadieelever i klass 3–6. I berättelsen ingår både humor och en smula mystik. Berättelsen baserar sig på en resa till en lägerskola och huvudpersonerna är en grupp elever i sjätte klass och en av elevernas mormor. Språket är anpassat till en 9–12-årig jag-berättares talspråk.

I berättelsen träffar ni följande karaktärer

 • berättaren, som är ett av barnen
 • My, rebell
 • Lisen, en snäll flicka
 • Nicke, besserwisser och hipster
 • Patte, gör först och tänker senare
 • Pattes mormor, en pensionerad professor

De här morgonsamlingarna kan läsas av läraren eller eleverna. De kan också dramatiseras och framföras som enkla scener. Texterna finns också som korta dramatiserade manuskript (till höger på sidan).

Temana

 • Måndag: Tider och seder: Våra seder förr och nu. Hur har världen förändrat våra seder och traditioner. Seder och bruk är viktiga men de föds inte av sig själva ellre ur ingenting. Goda sätt måste övas.
 • Tisdag. Tack och förlåt. Vi tar oss an vardagliga men viktiga situationer. Fokus ligger på att eleven blir medveten om sitt eget uppförande.
 • Onsdag: Teknik för ett gott sätt: lämplig kommunikation via olika kanaler , "en gång på nätet alltid på nätet" - texter och bilder på webben. Vad är god netikett?
 • Torsdag: Regler för att leva tillsammans: Att vara en bland många, hur fungerar man i grupp. Teamwork och att ta andra i beaktande står i centrum i detta tema.
 • Fredag: Festetikett. Bordsskick, uppförande. Att uppföra sig enligt situationen både till vardags och till fest