Temaveckan för umgängesfostran: Förskolan och år 1.2

Materialet är utformat som en sagoföljetong som intresserar förskolebarn och lågstadieelever. Karaktärerna i sagan är fåglar.

I berättelsen träffar ni följande karaktärer

  • den vänliga och hjälpsamma staren Skötsam
  • den folkilskna nötskrikan Vresig
  • den belevade men näsvisa ladusvalan Punktlig
  • ugglan Sedlig, som vet allt om allting

Morgonsamlingarna kan läsas som en följetong eller framföras som en tecknad saga eller som dockteater t.ex. med finger-, hand- eller käppdockor. Materialet kunde med fördel kunde omfatta enkla bilder som man kan färglägga och använda till käppdockor.

Temana

  • Måndag: Tider och seder: Våra seder förr och nu. Hur har världen förändrat våra seder och traditioner. Seder och bruk är viktiga men de föds inte av sig själva ellre ur ingenting. Goda sätt måste övas.
  • Tisdag. Tack och förlåt. Vi tar oss an vardagliga men viktiga situationer. Fokus ligger på att eleven blir medveten om sitt eget uppförande.
  • Onsdag: Teknik för ett gott sätt: lämplig kommunikation via olika kanaler , "en gång på nätet alltid på nätet" - texter och bilder på webben. Vad är god netikett?
  • Torsdag: Regler för att leva tillsammans: Att vara en bland många, hur fungerar man i grupp. Teamwork och att ta andra i beaktande står i centrum i detta tema.
  • Fredag: Festetikett. Bordsskick, uppförande. Att uppföra sig enligt situationen både till vardags och till fest.

Materialet i pdf-format

Följetongen; år 0-2 (pdf)