Ratkaisujen rakentaminen

Linux- ja VALO-järjestelmän voi hankkia "avaimet käteen" -palveluna tai sellaisen voi rakentaa itse, jos osaamista ja aikaa riittää. Tässä esitellään kuinka yritykseltä hankitun palvelun käynnistysvaihe etenee.

Tämä kuvaa tyypillistä toimittajan järjestelmän toimitusta ja tukipalvelua koulun hankintapäätöksestä alkaen.

Tiedotus ja valmistelevat työt

Hankintapäätöksen jälkeen aloitetaan tiedottaminen koulun opettajille. Heille tiedotetaan, että koulun tietokoneisiin tulee muutoksia ja niistä järjestetään koulutusta. Aikataulu ja yhteyshenkilöiden tiedot kerrotaan samalla.

Koulun tekniset olosuhteet varmistetaan ennen järjestelmän rakentamista. Tietokoneet, rakennusten sisäverkot, tulostimet ja opettajatietokoneiden lisälaitteet tarkastetaan. Aiemmin tuntemattomat laitemallit otetaan testiin toimittajalle. Tarkastuksen perusteella suunnitellaan teknisen toteutuksen yksityiskohdat.

Tekniset valmistelut tehdään toimittajayrityksen tiloissa ennakkoon ennen koululla tehtäviä asennustöitä. Koululla tehdään vain töitä, joita ei muualla voida tehdä.

Koulun tehtävät

Ennen koulun järjestelmän rakentamista koulu toimittaa tiedot tietokoneita käyttävistä oppilaista ja opettajista. Heille toimittaja tekee tunnistautumistiedot valmiiksi.

Asennus

Asennustyöt tehdään koululla, kun siellä on opetus normaalisti käynnissä. Järjestelmän rakentajat tutustuvat samalla opettajiin ja päinvastoin. Samalla luokkakohtaiset erikoisuudet tulevat tietoon. Asennukset kestävät vain muutamia päiviä, joten häiriö on pieni, mutta opettajien toiveita voidaan huomioida.

Koulutukset

Ennen käyttöönottoa kaikki opettajat koulutetaan järjestelmän käyttöön. Koulutukseen tarvitaan aikaa kaksi tuntia. Siinä käsitellään tietokoneiden käyttöä ja niiden ominaisuuksia. Lisäksi esitellään tuen järjestelyjä.

Muutama opettaja koulua kohti saa laajemman pääkäyttäjäkoulutuksen, jonka ansiosta he hallitsevat yleisimpien poikkeustilanteiden toimet, kuten uusien laitteiden ja oppilaiden kanssa toimimisen. Kaikki opettajat voivat toimia suoraan etätuen kanssa.

Aikataulu

Tyypillinen aikataulu hankintapäätöksestä opettajien koulutukseen on 3-5 viikkoa, joka riittää hyvin yksittäisen koulun järjestelmän käynnistykseen. Koululla tehtävät tekniset asennukset ja opettajien koulutus ovat tämän jakson viimeisellä viikolla.