Dream-alusta

Haltu Oy:n Ilkka Hakkari ja Mikko Sävilahti

Unelmointia koulusta pilvenreunalla

Unelmakoulu lähti liikkeelle Kasavuoren koulusta Kauniaisissa. Siellä paikallinen koulutoimen johtaja, rehtori ja IT-guru lähtivät unelmoimaan ihanteellisen koulun olemuksesta ja siihen tarvittavasta tietotekniikasta. Visio oli verkkopalvelu, joka toimisi ikkunana kaikkiin niihin ohjelmistoihin, sivustoihin ja sisältöihin, jotka koulu on valinnut käyttöönsä. Verkkopalveluun olisi jokaisella oppilaalla, opettajalla, vanhemmalla ja muilla sidosryhmillä verkkotunnukset, ja verkkopalvelun kautta voisi suoraan käyttää kaikkia muita koulun hankkimia ohjelmistoja ja verkkopalveluita tarvitsematta kirjautua niihin uudestaan sisälle, eli käyttäjillä olisi vain Unelmakoulun käyttäjätunnus. Verkkopalvelu ei myöskään olisi sidottu kouluun fyysisenä tilana, vaan siihen pääsisi käsiksi mistä tahansa. Se toimisi pilvipalveluna, jolloin koulun ei tarvitsisi itse murehtia tietohallintoasioista.

Visiosta kiinnostuivat muutkin koulut. Monen vuoden mittaisen prototyyppien kehittämisen jälkeen varsinaisen Unelmakoulun kehitys siirtyi Haltu Oy:lle. Vuoden 2011 alusta asti Haltu on kehittänyt ja ylläpitänyt nykyistä Dreamschool.fi-verkkopalvelua kaikkien käyttöön. Kauniaisten lisäksi käyttäjiä on vaikkapa Vantaalla ja Tampereella. Unelmakoulun käyttöönotto on nyt helppoa, kaikki ovat tervetulleita käyttämään ja kehittämään sitä. Kehittämiseen on osallistunut myös Opetushallitus.

Sähköinen työpöytä, kertakirjautuminen ja sovelluskauppa

Unelmakoulu on kokonaan selaimella käytettävä järjestelmä. Sen ytimen muodostaa dreamschool.fi, johon kirjauduttuaan käyttäjä näkee eräänlaisen sähköisen työpöydän. Yhdellä napsautuksella tai kosketuksella voi avata sähköpostin, tehtäväkirjan tai minkä tahansa muun palvelun, jonka tilaajakoulu on valinnut käyttäjien saataville. Yhdellä napsautuksella avaaminen tarkoittaa, että käyttäjän ei tarvitse kirjautua uudestaan muihin palveluihin, vaan Unelmakoulu tekee tunnistamisen käyttäjän puolesta. Riittää, että käyttäjä on kirjautunut Dreamschool.fi-palveluun.

Jokaisella käyttäjällä on koulukohtainen oletustyöpöytä, mutta käyttäjät voivat myös räätälöidä näkymäänsä itse. Palvelun yhtenä osana on sovelluskaupan kaltainen osio, jossa on listattuna kaikki käyttäjälle saatavilla olevat sovellukset ja palvelut. Unelmakouluun kuuluu vakiona koulun ja luokan sisäiset viestitoiminnot, videopalvelu, tehtäväkirja ja liikuntapelit, mutta koulun voi oman sovelluskauppansa kautta tuoda käyttäjien saataville melkein mitä tahansa muita verkkopohjaisia palveluita ja sovelluksia.

Avointa lähdekoodia ja rajapintoja

Rehtorin ja IT-ylläpitäjän näkökulmasta Unelmakoulun keskeisin ominaisuus on helppo sisältöjen ja palveluiden hankkiminen käyttöön ja käyttäjien pääsy niihin yhtenäisen käyttöliittymän, luettelon ja kertakirjautumisen kautta. Muihin vastaaviin järjestelmiin verrattuna Unelmakoululla on ratkaiseva etu, jolla se voi lunastaa tämän vision, se etu on avoimuus. Unelmakoulu on avointa lähdekoodia ja sen rajapinnat muihin palveluihin ovat avoimia, joten kuka tahansa voi tehdä omasta palvelustaan Unelmakoulun kanssa yhteensopivan noudattamalla valittuja standardeja, kuten iframe, Sibboleth, SAML2 tai OAuth1.

Tällä hetkellä sovellusvalikoimassa on porilaisen Flow Factoryn oppimispelejä ja espoolaisen Core Factoryn kiinteistötekniikkaohjelmia, joiden kautta esimerkiksi Kasavuoren koulun oppilaat pääsevät näkemään oman toimintansa vaikutukset koulun energiankulutukseen.

Ulkoisten palveluiden lisäksi koulu voi tehdä omia palvelujaan Unelmakouluun. Unelmakoulu voi korvata koulun intranetin, sen kautta käyttäjät voivat lukea tiedotteita ja lukujärjestyksiä. Koulut voivat tehdä helposti yhteistyötä ja kehittää Unelmakouluun lisää sovelluksia, jotka voidaan julkaista kaikkien käytettäviksi.

Haltu Oy

Kotimainen pilvipalvelu

Dreamschool.fi:n käyttöön ei tarvita muuta kuin nettiselain. Unelmakoulun käytössä ei tarvitse rasittaa paikallista kunnan tietohallintoväkeä eikö laitteistolta vaadita mitään erityistä, kunhan siinä on selainohjelma. Unelmakoulua voi käyttää myös LTSP-päätejärjestelmän kautta. Perinteisten työpöytätietokoneiden lisäksi käyttö onnistuu kosketuslaitteilla ja Unelmakoulusta on matkapuhelinten pienille näytöille tehty mobiiliversio. Käyttö ei ole sidottu koulun tietoverkkoon, yleisessä verkossa olevaan pilvipalveluun pääse myös oppilaiden ja opettajien omilta koneilta, kotoa tai matkan päältä.

Jos koulun kaikilla oppilailla on entuudestaan tunnukset koulun omille koneille ja paikallinen tietohallinto tukee siirtymää, voidaan samoilla tunnuksilla kirjautua Unelmakouluun LDAP/AD-integraation kautta. Unelmakoulun kautta on mahdollista saada oppilaille sähköpostit, kotihakemistot ja verkkolevyt, joten Unelmakoulun avulla voidaan korvata suuri osa perinteisestä IT-infrastruktuurista, mikä yksinkertaistaa sekä ylläpitoa että kustannusrakennetta.

Käyttäjät voivat itse kytkeä Unelmakouluun myös oman Facebook- tai Google-tunnuksensa ja kirjautua sen avulla. Nykyaikaisen teknologian ja kiinnostavan sisällön ansiosta oppilaat voivat olla yhtä kiinnostuneita koulun asioista kuin Facebookin käytöstä.

Rehtorin ja opettajien näkökulmasta Unelmakoulu on kotimainen ja käyttäjien todellisten tarpeiden pohjalta kehitetty teknologia, mutta Unelmakoulu myös yhteisö, johon liittyessään voi toteuttaa omatkin unelmansa.