Aasia – kohti vuotta 2015

Lukioille suunnattu verkkomateriaali "Aasia - kohti vuotta 2015" tarkastelee kuuden Aasian maan esimerkkien valossa, kuinka sellaiset seikat kuten koulutus, naisten asema tai kansainvälinen kauppa vaikuttavat kehitykseen ja miksi tapahtumat maapallon toisella laidalla koskettavat myös suomalaisia. YK:n vuosituhattavoitteet toimivat konkreettisena kehikkona pohdittaessa, mistä kehityksen mittaamisessa on kyse.

Aineisto soveltuu käytettäväksi muun muassa lukion maantiedon (kurssit 2 ja 3, yhteinen maailma, riskien ja mahdollisuuksien maailma) sekä historian (kurssi 6, kulttuurit kohtaavat) tuntien yhteydessä.

Tuotanto: Opetushallitus, UNDP ja ulkoasiainministeriö

Aasia – kohti vuotta 2015