HEJ! 10 (oppikirjaa täydentävät oppilaan verkkotehtävät)

HEJ! on B1-ruotsin oppikirjasarja yläkouluun. Oppimateriaali on tarkoitettu perusopetuksen 7.–10.-luokkalaisille, erilaista tukea saaville opiskelijoille. Se sopii myös ammatillisen koulutuksen opiskelijoille, jotka eivät opiskele yleisen oppimäärän mukaisesti.

Materiaali sisältää ruotsin kielen keskeiset asiat helpolla tavalla esitettyinä. Kirjojen aiheet ovat nuorten elämästä, ja kieliopissa keskitytään perusasioiden kertaamiseen.

Verkkotehtävät täydentävät HEJ! 10 -oppi- ja harjoituskirjaa.

Verkkotehtävät on tarkoitettu tukemaan ja edistämään ruotsin opiskelua, ja ne sisältävät paljon puhuttua kieltä. Tehtävät ovat lyhyitä ja perustuvat kirjan teksteihin. Verkkomateriaalia voidaan käyttää myös sarjan muiden kirjojen ohessa soveltuvin osin.

HEJ! 10