Historiaa maahanmuuttajille - HiMa-materiaali

HiMa on aikuisille maahanmuuttajille suunnattu kielitietoinen historian oppikirja. Oppimateriaali noudattaa aikuisten perusasteen opetussuunnitelmaa, mutta sitä voidaan käyttää soveltuvin osin myös yläkoulun, LUVA:n ja lukion kurssien kielitietoisena tukimateriaalina. HiMa-hanke on toteutettu vuonna 2016 Opetushallituksen ja Eiran aikuislukion rahoituksella.

hi2 - teollisuusyhteiskunnan synnystä nykyaikaan

hi3 - Suomen historian käännekohtia