Käytännön fysiikka

Oppimateriaali sisältää mm. harjoituksia, animaatioita ja videoita. Materiaali on tehty erityisesti teknisellä alalla ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien tarpeita ajatellen, mutta yhtä lailla materiaalia ja käytännön esimerkkejä voi käyttää kaikki muut ammatillisen alan opiskelijat, lukiolaiset tai itseopiskelijat. 

Käytännön fysiikka

HUOM! Materiaaliin sisältyvät animaatiot vaativat toimiakseen RealPlayerin.