Kemian laskut laboratoriossa (oppikirjaa täydentävä verkkomateriaali)

Kemian laskut laboratoriossa -kirjaan liittyvillä verkkosivuilla esitetään kirjan kappaleisiin 4–11 liittyviä lisätehtäviä ratkaisuineen. Taulukkolaskentaohjelman käyttö esitetään käytännön instrumenttianalytiikkaan liittyvien esimerkkien yhteydessä. Esimerkeiksi on pyritty valitsemaan käytännön laboratoriotyöskentelyssä usein esiin tulevia tehtäviä. Tässä esityksessä oletetaan, että lukija hallitsee taulukkolaskentaohjelman perusteet. Lisäksi verkkosivuilla esitetään kirjan kappaleisiin 2–4 liittyvien tehtävien vastaukset.

Oppikirja on tarkoitettu laboratorioalan tutkintoa suorittaville. Lisäksi se soveltuu kertaus- ja täydennyskirjaksi jo laboratorioalan perustutkinnon suorittaneille.

Kemian laskut laboratoriossa