Valtakunnallinen kielikoe - materiaalit kevät 2015

Aineistoa voidaan käyttää harjoitusmateriaalina ammatillisen peruskoulutuksen kielikokeisiin valmistautuessa.