Kotisuomessa.fi

Kotisuomessa.fiKotisuomessa.fi on verkkopalvelu, jonka avulla aikuiset maahanmuuttajat voivat opiskella suomen kieleen ja kulttuuriin sekä työelämään liittyviä asioita. Lisäksi palvelusta löytyy aineistoa myös maahanmuuttajien ruotsin kielen opiskeluun.

Materiaalin teemat ovat

  • suomalainen yhteiskunta ja arkielämä
  • eri ammatit ja mitä ammatissa täytyy osata
  • suomalainen työelämä, työkulttuuri ja työtavat
  • luku- ja kirjoitustaidon materiaali
  • svenska (ruotsin kieli)
  • kielitaidon itsearviointi

Kotisuomessa.fi