Kouluikäisten terveyden polku

Kouluikäisen terveyden polku on kodin ja koulun sekä koulun terveyden edistämisen toimijoiden yhteistyöväline. Sen keskeisiä lähtökohtia ovat:

  • Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet
  • Kouluterveydenhuollon laatusuositukset

Terveyden polun avulla kuvataan luokka-asteittain:

  • Terveystiedon opetuksen keskeinen sisältö, kouluterveydenhuollon, suun terveydenhuollon ja muiden koulun yhteistyökumppaneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvä toiminta.
  • Vanhempainiltojen terveysteemoja.
  • Koululaisten omia käsityksiä hyvinvoinnista ja terveyden hoitamisesta.

Kouluikäisten terveyden polku