Luki-Luukas

Lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeuksista kärsiville aikuisille oppijoille suunnattu interaktiivinen harjoitussivusto. Tehtävien suunnittelussa on kiinnitetty huomiota monikanavaisuuteen. Tekstien ohella useimmissa tehtävissä on kuuntelumahdollisuus.

Luki-Luukas