Markkinointisuunnitelma

Markkinoinnilla on keskeinen rooli yrityksen liiketoiminnassa. Menestyäkseen markkinoilla ympäristö- ja kilpailuolosuhteet on tunnettava. Lisäksi yrityksen täytyy osata tehdä markkinoinnin kilpailukeinoja koskevat oikeat strategiset ratkaisut. Tämän  verkkomateriaalin avulla voit laatia yritykselle markkinointisuunnitelman. 

Markkinointisuunnitelma