Opettajan oppaita muihin materiaaleihin

Elämä ja evoluutio

Biologia 7–9 -sarjassa on kolme osaa, joista jokainen on jaettu kolmeen itsenäiseen jaksoon. Opettajan oppaassa esitetään ensin oppimateriaalisarjan rakennetta, kirjojen tutkimuksellista lähestymistapaa sekä arvioinnin eri tapoja. Sen jälkeen oppimateriaalin kirjoja esitellään omilla alasivuillaan, joille on koottu niiden tärkeimpiä tavoitteita ja käsitteitä, tehtävien oikeita vastauksia sekä ohjeita tutkimusten tekoon.

Elämä ja evoluutio -opettajan opas

Matsku 1–5

Matsku on vuosiluokkiin sitomaton ja toiminnallinen alkuopetuksen oppikirjasarja. Oppimateriaalin pedagoginen idea perustuu matematiikanopetuksen toiminnallisuuteen, matemaattisten opetusvälineiden hyödyntämiseen ja pari- ja ryhmätyöskentelyyn. Opettajan opas sisältää taustatietoa ja tukea opetuksen toteuttamiseen. Siinä kerrotaan mm. Matsku-pedagogiikasta ja jokaiseen kirjaan on lisäksi tuntikohtainen etenemismalli. Lisäksi opettajan oppaassa on tulostettavia lisämateriaaleja ja useita videoita, joiden avulla pyritään avaamaan opettajalle Matskun ajatusmaailmaa.

Matsku - opettajan opas

Mun elämä – Ohjausmateriaalia erityisopetukseen

Mun elämä on perusopetuksen oppilaanohjauksen oppimateriaali, joka on tarkoitettu tukea tarvitseville oppilaille. Sitä voi soveltaa eri oppiaineissa opetussuunnitelman mukaisen laaja-alaisen osaamisen näkökulmasta.

Opettajan oppaaseen on koottu ideoita tehtävien tekemiseen, pohdintakysymyksiä, lisätehtäväehdotuksia sekä aiheita laajentavia kirjallisuus- ja linkkivinkkejä.

Mun elämä - opettajan opas

Tunteesta tunteeseen – Ihmismielen tarinat kuvin ja sanoin

Tunnetaitojen oppimateriaali kasvatukseen ja erityiskasvatukseen.

Tunteesta tunteeseen - opettajan materiaali

Ihmiseltä ihmiselle

Ihmiseltä ihmiselle -oppimateriaali ohjaa harjoittelemaan sosiaalisia taitoja.

Nuorten on omat harjoitukset löytyvät verkosta, mutta kaikkien harjoitusten taustatieto löytyy Ihmiseltä ihmiselle -oppikirjasta.

Ihmiseltä ihmiselle - nuorten harjoitukset

Matikkaa, ole hyvä!

Matematiikkaa eriyttävään ammatilliseen opetukseen catering-alalle.

Tehtävien vastaukset (pdf)

Kulttuurit tutuksi

Kirja on tarkoitettu nuorelle ja aikuiselle maahanmuuttajalle, joka on kiinnostunut suomalaisuudesta ja suomalaisesta kulttuurista. Kirja sisältää paljon tekstin ymmärtämiseen ja puhumisen harjoittamiseen liittyviä tehtäviä, joten se soveltuu myös suomen kielen opetuksen tukimateriaaliksi.

Oppikirjaan liittyvässä verkkomateriaalissa on tutustumis- ja lämmittelyleikkejä, mielikuvaharjoituksia sekä toiminnallisia harjoituksia tehtävineen.

Kulttuurit tutuksi – opettajan materiaali