Opettajan oppaita suomi toisena kielenä (S2) oppikirjoihin

Kielikarhu -oppikirjasarja

Kielikarhu on uudenlainen oppikirjasarja alakoulun suomi toisena kielenä -opetukseen. Sitä voi käyttää sekä pienryhmässä että yksilöllisesti.

Sarjaan liittyy laajat opettajan oppaat, joissa on myös paljon lisätehtäviä.

Kielikarhu – opettajan oppaat

Eka suomi

Eka suomi on suomi toisena kielenä -oppikirja perusopetukseen valmistavaan opetukseen. Tavoitteena on oppia arkielämän perussanastoa ja kielitiedon perusrakenteita niin, että oppilas selviytyy jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa.

Eka suomi -opettajan oppaassa on paljon tulostettavia lisätehtäviä.

Eka suomi – opettajan materiaali

Toka suomi

Toka suomi on jatko-osa maahanmuuttajien valmistavaan opetukseen tarkoitetulle Eka suomi -materiaalille. Toka suomi tutustuttaa lukijansa suomalaiseen luontoon, historiaan ja kulttuuriin.

Toka suomi - opettajan materiaali

Panttivanki ja muita kertomuksia

Panttivanki ja muita kertomuksia sisältää yli 30 tekstiä, jotka ovat helppolukuisia suomalaisten kirjailijoiden kertomuksia.

Opettajan verkkomateriaali sisältää kirjallisuusaiheisia tehtäviä teksteistä.

Panttivanki ja muita kertomuksia - opettajan materiaali

Lukumatka jatkuu

Kirja on tarkoitettu mekaanisen lukutaidon omaksuneelle aikuiselle maahanmuuttajalle, joka on käynyt luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen. Se sopii myös semilukutaitoiselle aikuiselle, joka opiskelee hitaasti etenevässä kotoutumiskoulutusryhmässä.

Opettajan opas sisältää vinkkejä kirjan käyttöön sekä kirjan tekstit äänitteinä.

Lukumatka jatkuu - opettajan opas

Moi!

Moi! on luku- ja kirjoitustaidon oppikirja maahanmuuttajanuorille. Se soveltuu käytettäväksi alakoulun viimeisillä luokilla, yläkoulussa ja aikuisopetuksessa. Kirja alkaa äänteiden ja kirjainmerkkien opettelusta ja etenee tavu- ja sanatason kautta lyhyisiin teksteihin.

Opettajan oppaasta löytyy vinkkejä ja lisätehtäviä.

Moi! - Opettajan opas

Taitava kynä

Taitava kynä -tehtäväkirja on tarkoitettu oppilaan ensimmäiseksi koulukirjaksi. Se on suunniteltu suomen kieltä osaamattomille, kaikenikäisille luku- ja kirjoitustaidottomille maahanmuuttajille.

Opettajan oppaasta löydät vinkkejä kirjan käyttöön.

Taitava kynä - opettajan opas

Päivää! Suomea aikuisille

Päivää on toiminnallinen oppikirja aikuisille, jotka ovat jo jonkin verran kartuttaneet suomen kielen taitoa esimerkiksi lukukurssilla.

Opettajan verkkomateriaali sisältää mm. ohjeistusta kirjan lukujen käsittelyyn, vastaukset oppikirjan tehtäviin, kunkin luvun aiheisiin liittyviä lisätehtäviä sekä kirjaan liittyvät kirja- ja puhekieliset äänitteet.

Päivää! - opettajan materiaali

Palataan! – Suomea aikuisille

Kirja on jatko-osa Päivää!-oppikirjalle ja se sopii käytännön kielitaidon ja kielenkäyttötilanteiden harjoitteluun taitotasolta A2.2 lähtien.

Opettajan oppaasta löydät ohjeita ja tukea kirjan käyttöön. Opas sisältää tehtävien vastaukset sekä runsaasti mielenkiintoisia lisätehtäviä.

Palataan! - opettajan opas

Suomea luvassa

Suomea luvassa on suunnattu lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen (LUVA) suomi toisena kielenä -opetukseen. Se johdattaa lukion opiskelukulttuuriin ja eri oppiaineiden kieleen.

Opettajan opas sisältää oppimateriaalin kuunteluharjoitusten äänitteet ja ohjeita arvioinnin suorittamiseen. Lisäksi materiaaliin on koottu lisäharjoituksia tueksi opiskelijoille, jotka kaipaavat tukea keskeisillä kielenoppimisen alueilla.

Suomea luvassa - opettajan opas