Opettajan oppaita toiseen kotimaiseen kieleen ja vieraisiin kieliin

Ruotsi

Hej! 7–10

Hej! on peruskoulun 7. luokalla alkavan B1-ruotsin oppikirjasarja erilaisille oppijoille, oppimisvaikeuksista kärsiville opiskelijoille sekä maahanmuuttaja- ja HOJKS-oppilaille.

Opettajan oppaat sisältävät teksti- ja harjoituskirjojen äänitekäsikirjoitukset, harjoituskirjojen kuuntelu- ja kuullunymmärtämistehtävät, ääntämisharjoitukset sekä harjoituskirjojen tehtävien ratkaisut.

Hej! – opettajan oppaat

Latina

Clavis Latina

Clavis latina on lukion B3-latinan oppikirjasarja.

Opettajan materiaali sisältää Textus & Cultura -oppikirjojen tehtävien vastaukset.

Clavis Latina – opettajan materiaali

Ranska

Cadeau

Cadeau on A1-ranskan oppimateriaalisarja alakouluun. Cadeau 1:n opettajan oppaassa on kirjan kokonaisuuksia tukevaa lisämateriaalia, esimerkiksi kuvitukseen liittyvää lisäsanastoa, toiminnallisia vinkkejä luokkatilanteisiin, kulttuuritietoutta, kappaleiden tärkeiden ilmaisujen kertausta sekä oppikirjaa ja verkkotehtäviä täydentäviä lisätehtäviä tulostettavassa pdf-muodossa.

Cadeau - opettajan materiaali

Alex ja Zoé

Alex ja Zoé -oppimateriaalisarja on tarkoitettu peruskoulun alaluokilla alkavan pitkän ranskan lukijoille. Suomenkieliset harjoituskirjat täydentävät ranskankielisiä teoksia Alex et Zoé et compagnie.

Opettajan materiaali sisältää harjoituskirjojen tehtävien ratkaisut.


Alex ja Zoé ja kumppanit – opettajan materiaali

Systématique – ranskan kieliopin harjoituskirja

Harjoituskirja soveltuu lukion A-ranskan kursseille 1–6. Kirja soveltuu myös muille kielen alkeet jo hallitseville opiskelijoille, jotka haluavat kehittää kielitaitoaan. Kirjan tavoitteena on opiskelijan kommunikaatiotaitojen ja -valmiuksien kehittyminen. Lyhyitä teoriaosuuksia seuraa runsaasti eritasoisia harjoituksia: kielitaitoa automatisoivista harjoituksista siirrytään asteittain haastavampiin, myös omaa tuottamista vaativiin tehtäviin. Mukana on myös yhtenäisiin vuorovaikutustilanteisiin pohjaavia parikeskusteluja. Kirjaan sisältyy irrotettava Clé-vastausvihkonen.

Kunkin harjoituskimaran päättävät kirjallisiksi kotitehtäviksi tarkoitetut À emporter -tehtävät, joiden vastaukset löytyvät alla olevasta osoitteesta.

Systématique - tehtävien harjoituksia

C´est si bon - Hotelli- ja ravintola-alan ranskaa

Alkeisoppikirja hotelli- ja ravintola-alan ammatillisiin opintoihin.

Kirjan tehtävien vastaukset

Venäjä

DOM-sarja

DOM on alakoulun pitkän venäjän oppimateriaalisarja. Sarjan ensimmäiset osat (tekstikirja, kaunokirjoitusvihko ja harjoituskirja) ovat jo ilmestyneet, samoin kuin oppilaan verkkotehtävät.

Opettajan oppaassa on tulostettavia lisätehtäviä ja muuta lisämateriaalia, muun muassa runsaasti ideoita oppitunneille ja opetuksen piristeeksi.

DOM – opettajan opas

Horošo-sarja

Horošo-sarja on tarkoitettu peruskoulun A-venäjän lukijoille.

Opettajan materiaali

Horošo – opettajan materiaali

Ekstrim-sarja

Ekstrim on lukion A-venäjän oppikirjasarja.

Ekstrim-opettajanoppaat sisältävät mm. kappalekohtaisia lisätehtäviä, kielioppitehtäviä, kuullunymmärtämis- ja tekstinymmärtämistehtäviä, kokeita sekä harjoitustehtävien vastauksia.

Ekstrim– opettajan materiaalit

Espanja

Cometa

Cometa 1–2 on perusopetuksen alaluokkien pitkän espanjan (A1 ja A2) oppikirjasarja.

Sarjaan kuuluva opettajan verkkomateriaali sisältää vinkkejä opetukseen, runsaasti lisätehtäviä, äänitteeseen liittyvät kuunteluharjoitusten tekstit sekä tehtäväkirjan vastaukset.

Cometa - opettajan materiaali

Estrellas – A-espanjan oppimateriaalisarja yläkouluun

Opettajan opas