Opiskelutaitoja parantava kurssi lukiossa opiskeleville maahanmuuttajille

Alla malli opintovalmiuksia parantavasta kurssista koulutuksen järjestäjien ja lukioiden tueksi. Opiskelutaitoja parantava kurssi on lukion soveltava kurssi.

Kurssi on suunniteltu 28 oppitunnin kokonaisuudeksi. Kurssiin liittyvät myös opiskelijoiden omat tehtävät. Osa harjoituksista tehdään oppituntien aikana, osa kotitehtävinä. Ajatuksena on, että opiskelijoiden omat tehtävät liittyisivät kiinteästi kurssin sisältöihin. Aineisto jaetaan opiskelijoille.

1. Tekstilajit (4 tuntia)

Tekstilajit, leipäteksti ja Tekstilajit (pdf) 
tehtäviä (pdf)
yhteiskuntaopin sanastoa (pdf) 

 2. Lukemisen avuksi (4 tuntia)

lukemista helpottavia keinoja, muistiinpanotekniikoita  (pdf)
harjoituksia (pdf)
kemian sanastoa (pdf)

3. Muistiinpanojen tekeminen (2 tuntia)

muistiinpanotekniikoita (pdf)
harjoituksia yksin ja parin kanssa sekä biologian sanastoa (pdf)

4. Käsitteen määrittely (2 tuntia)

käsitteiden määrittely sanastoa varten, sanastojen käyttäminen lukemisen apuna (pdf)
harjoituksia ja biologian sanastoa (pdf)

5. Referaatti ja sen tekeminen (4 tuntia)

muistiinpanoista tekstiksi; olennaisen tiedon löytäminen: miten ja mistä; selkeiden ja yksinkertaisten virkkeiden kirjoittaminen asiateksteissä (pdf)
harjoituksia ja biologian sanastoa (pdf)

6. Tutkielman tekeminen (8 tuntia)

mikä on essee ja mikä on tutkielma; tutkielman jäsennyksen harjoittelua; opiskelija voi tehdä muihin opintoihinsa liittyvää tutkielmaa; historian sanastoa (pdf) 

7. Vinkkejä koeviikolle (2 tuntia)

vinkkejä koeviikolle (pdf) 

8. Matematiikan tekstit (4 tuntia)

matematiikan kieli ja luonnollinen kieli; matematiikan peruskäsitteiden kertaamista (1. kurssin sisältöjä); sanallisen yhtälön ratkaiseminen; kertauspaketti; opettajan valitsemaa lisämateriaalia (pdf)
harjoituksia (pdf) 

Sanastoja opiskelun tueksi

Psykologian käsitteitä (pdf)
Kemian 1-kurssin sanastoa (pdf)
Historian 1-kurssin sanastoa (pdf)
 

Materiaalin tekijä: Ilona Kuukka