Pyhät perinteet -oppikirjan äänitteet

Pyhät perinteet on Opetushallituksen julkaisema selkokielinen ortodoksisen uskonnon oppikirja. Tällä sivulla ovat kirjaan liittyvät äänitteet. Äänitteen lopussa oleva sivunumero viittaa kirjaan. Äänitteet ovat mp3-muodossa.

Suomessa on kaksi kansankirkkoa (s.10)

Luterilainen kirkko Suomessa (s. 12)

Ortodoksisuuden tulo Suomeen (s.26)

Luostarit osana kirkkoa (s. 32)

Pyhä Kolminaisuus (s. 44)

Ihminen on Jumalan kuva ja Hänen kaltaisensa (s. 46)

Kirkkorakennus (s. 57)

Ikoni (s. 60)

Tuohus, lampukka ja suitsutus (s. 70)

Papisto (s. 76)

Rukous kodissa (s. 82)

Liturgia (s. 92)

Sakramentit eli mysteeriot (s. 102)

Ehtoollinen (s. 108)

Kirkkomusiikki (s. 132)

Kirkkoveisut kertovat Kristuksen ja pyhien elämästä (s. 135)

Kirkkovuoden juhlien sanoma (s. 138)

Kirkkovuosi (s. 139)

Kirkkovuoden suuret juhlat (s. 140)

Pääsiäinen kirkossa (s. 190)

Raamattu – kirkon kirja (s. 208)

Vanha ja Uusi testamentti (s. 209)

Uusi testamentti (s. 236)

Uskontunnustus (s. 258)