Paikkatiedon tukimateriaali lukion maantieteen opettajille

Pdf-muodossa julkaistu lukion opettajan peruspaketti paikkatiedosta. Se käsittelee paikkatiedon perusteita, ohjelmistojen perustoimintoja sekä paikkatiedon sovellutusmahdollisuuksia ja tietolähteitä - koulumaailman näkökulmasta. Materiaali tarjoaa tietoa niin aloittelevalle, kuin jo aiheeseen tutustuneelle opettajalle: Se soveltuu taustamateriaaliksi lukion maantieteen aluetutkimuskurssin tai soveltavien GIS- ja kartografiakurssien opetusta suunniteltaessa. 

Paikkatiedon tukimateriaali lukion maantieteen opettajille (pdf)