Pesulle ja puhtaaksi -hygieniataitopeli

Pesulle ja puhtaaksi – hygieniataitopeli on digitaalinen oppimateriaali, joka on tarkoitettu toisena kielenä suomea opiskelevien oppilaiden terveystiedon tukimateriaaliksi, alkuopetukseen sekä myös valmistavan opetuksen tarpeisiin.

Materiaalissa opiskellaan leikillisesti pelaamalla, miten henkilökohtaisesta hygieniasta pidetään päivittäin huolta ja opitaan puhtauteen liittyviä tapoja ja käsitteitä.

Materiaalin tarkoituksena on opettaa lapsille puhtaudesta huolehtimiseen liittyviä taitoja ja opastaa heitä suomalaiseen hygieniakulttuuriin.

Tekstit ovat lyhyitä ja rakenteiltaan helppoja. Uudet käsitteet näkee kirjoitettuna sekä kuulee useasti myös ääneen lausuttuna. Käsitteiden oppimisessa on käytetty apuna paljon kuvia sekä animaatiota.

Pelissä nalle opastaa ja neuvoo pelaajaa eli oppilasta. Mukana on myös hahmo, johon oppilas voi samaistua.

Kun oppilas on oppinut kaikki tarvittavat taidot, hän voi tulostaa itselleen Puhtauspassin todistukseksi!

Pesulle ja puhtaaksi -hygieniataitopeli