Purtavaa puhtaasti

Materiaali sisältää hygieniaosaamistestissä (STM:n asetus nro 1115/2001) tarvittavat perustiedot. Hygieniaosaamistestin suorittamisella halutaan varmistaa se, että jokainen herkästi pilaantuvia elintarvikkeita käsittelevä henkilö tietää, miten välttää elintarvikkeiden välityksellä mahdollisesti koituvia terveyshaittoja.

Oppimateriaali koostuu 7 eri aihepiiristä: mikrobit, terveydelliset haitat, henkilökohtainen hygienia, työskentelyn puhtaus, puhtaanapito, omavalvonta sekä lainsäädäntö ja viranomaiset.

Eri aiheisiin liittyy esimerkkitehtäviä, joihin on annettu ratkaisuvaihtoehtoja, joista Sinun tulee valita oikeat vastaukset. Ohjelma ilmoittaa automaattisesti, ovatko ruutua napsauttamalla valitsemasi ratkaisut asian kannalta oikein. Esimerkit on sijoitettu tekstin loppuun, eli sivun alareunaan.

Sanasto ja lämpötilataulukko on tarkoitettu apuvälineiksi, jotka helpottavat opiskeluasi. Ne löydät joka sivulta sivun yläreunasta. 

Purtavaa puhtaasti