Sähkötekniikan urakointiyrityksen toiminta

Oppimateriaali tarjoaa monipuolisen ja todenmukaisen mahdollisuuden opiskella sähköteknillisen urakointiyrityksen toimintaa. Sivusto muodostuu toisistaan riippumattomista tasoista, joista ensimmäisellä kuvataan sähköurakointiyrityksen yksittäistä työkohdetta. Viidennellä tasolla laaditaan yritykselle liiketoimintasuunnitelma.
 
Oppimateriaalia voi käyttää pää- tai oheisaineistona yrittäjyyteen ja liiketoimintaan liittyvissä opintojaksoissa. Se on suunniteltu tekniikan- ja liikenteen koulutusalalle, mutta sitä voidaan käyttää myös muilla koulutusaloilla.

Sähkötekniikan urakointiyrityksen toiminta