Sieniretki

Suomi toisena kielenä - oppijoille suunnattu digitaalinen oppimateriaali sienistä.

Sienien tunnistamiseen ja sienestämiseen keskittyvä digitaalinen materiaali, joka on suunnattu 3.- 6.- luokkalaisille, suomi toisena kielenä - opiskeleville. Verkkomateriaali kannustaa tutustumaan sieniin ja madaltaa kynnystä lähteä sieniretkelle. Materlaalissa syvennetään opittavaa asiaa erilaisten pelien ja tehtävien avulla. Sieniretkellä seikkailevat viidennellä luokalla olevat suomalainen Mirjam ja maahanmuuttajataustainen Aaron.

Miten sieniretkeä voi hyödyntää opetuksessa?

Materiaalia voi käyttää opettajajohtoisesti oppitunneilla. Oppilas voi opiskella asiaa omatoimisesti tietokoneella.

Sieniretki