Ymmärrä suomea

Luetunymmärtämiskurssi suomea vieraana kielenä opiskeleville. Kurssi koostuu eri aihepiirien teksteistä, jotka on jaettu lyhyisiin kappaleisiin. Kunkin kappaleen lopussa on ymmärtämistä testaavia monivalintatehtäviä. Kappaleisiin sisältyvät myös sanastot ja kielioppiosuudet. Yhteistä sanastoa täydentää vielä kattava yleisimpien verbien (yli 600) eri muodot sisältävä luettelo.

Ymmärrä suomea