Yleissivistävä koulutus

OppilaitaYleissivistävän koulutuksen sivuilta löytyy perusopetuksen ja lukiokoulutuksen aineistoja oppiaineittain jaoteltuina. Lisäksi kouluasteille yhteisinä osioina ovat aihekokonaisuuksien sivut sekä teemat, joita voi käsitellä useiden aihekokonaisuuksien tai oppiaineiden yhteydessä.

Hyvinvointi koulussa sisältää oppilas- ja opiskelijahuollon sivustot sekä kouluruokailuosion. Maahanmuuttajien koulutus -otsikon alle on koottu teemaan liittyviä aineistoja samoin kuin erityisen tuen -osioon. Taiteen perusopetuksen osiossa käsitellään mm. arviointia taiteen perusopetuksessa.