Teknologia työssä

Eri alojen ammattilaisille esitettiin sähköpostitse neljä kysymystä teknologian vaikutuksesta heidän työhönsä. Jokainen vastaaja on kuvannut teknologian vaikutukia työhönsä kirjoituksissa vapaasti omin sanoin.

Kysymykset:
1. Mitä teet työksesi? Miten päädyit tekemään työtäsi? (esimerkiksi koulutustausta)
2. Millä tavalla teknologia on osa työtäsi ja mitä teknisiä laitteita käytät?
3. Miten teknologia on muuttanut tehtäviäsi ja työtäsi eli miten sama asia tehtiin ennen?
4. Teknologian myönteiset vaikutukset? Onko teknologia vaikuttanut työhösi mahdollisesti myös kielteisesti, miten?

Vastauksia pääset lukemaan sivun vasemman laidan valikosta.

Kuten vastauksista ilmenee, on teknologia päivittäin monella tapaa läsnä erilaisissa ammateissa!