Projektitutkija

Projektitutkija Maarit Kahila

1. Valmistuin keväällä 2005 Helsingin yliopistosta pääaineena suunnittelumaantiede. Valmistumisen jälkeen siirryin töihin Tekesin rahoittamaan OPUS-hankkeeseen, joka on Teknillisen korkeakoulun kahden yksikön, SimLabin ja arkkitehtiosaston yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun laboratorion, välinen yhteishanke. Työskentelen hankkeessa projektitutkijana. Tavoitteenamme on kehittää Internet-pohjaisia menetelmiä, joiden avulla asukkaat voivat tuottaa tietoa ympäristönsä hyvistä ja huonoista puolista.

2. Teknologia on läsnä työssäni kokonaisvaltaisesti, sillä kehitämme käyttäjäystävällisiä Internet-sovelluksia, jotka mahdollistavat asukkaiden osallistumisen ympäristönsä kehittämiseen. Itse käytän muun muassa paikkatieto-ohjelma MapInfoa asukkaiden tuottaman kokemuksellisen tiedon analysoimiseen ja visualisointiin. Tutkimuksessa hyödynnetään paikkatieto-ohjelmien lisäksi tilasto- ja kuvankäsittyohjelmia.

3. Tutkimusta elinympäristö laadusta on tehty ennen perinteisin tutkimusmenetelmin esimerkiksi kyselyillä, asukastapaamisin jne. Internetin ja paikkatietojärjestelmien avulla voidaan kuitenkin kerätä tietoa asukkaiden kokemuksista elinympäristöstään paikkaan kiinnittyen, jolloin avautuvat uudenlaiset kokemuspohjaisen tiedon hyödyntämis- ja analyysimahdollisuudet. Internetissä voidaan myös helpommin panostaa käyttäjäystävällisyyteen ja houkutella ihmisiä vastaamaan ja osallistumaan.

4. Teknologia avaa uusia mahdollisuuksia ja sen hyödyntäminen vaatii ja mahdollistaa usein integroitumisen eri alojen osaajien kanssa. Uusien mahdollisuuksien lisäksi teknologia tuo mukanaan myös aivan uusia asioita, joihin perehtyminen vie aikaa ja joista oppiminen näkyy vasta vuosien kuluessa. 

Voit tutustua Pehmogis -sovellukseen vastaamatta itse kyselyyn
OPUS-hanke