Teknologian opetus

Miksi suksi ei luista?

Painan nappia, ja hetkessä tee tai
kahvi on valmista. Miten ihmeessä?
Miten hissi toimii?
Miten tietokone on vaikuttanut ihmisen
vapaa-aikaan, työhön ja ihmissuhteisiin ?

Miksi teknologian opetusta?

Arkisia kysymyksiä, joiden sisältämän toiveen, idean tai tarpeen täyttäminen tai ongelman ratkaiseminen vaativat runsaasti teknologian osaamista. Niin lapset ja nuoret kuin aikuisetkin kohtaavat päivittäin tällaisia kysymyksiä. Me olemme myös yhä riippuvaisempia teknologiasta, liikumme polkupyörällä tai autolla, tarvitsemme lääkkeitä ja lämpimiä vaatteita, … Teknologia vaikuttaa elämäämme niin vapaa-aikana kuin työssäkin ja koko kulttuuriimme. Usein se on niin lähellä meitä ja niin itsestään selvää, ettemme edes huomaa sen olemassaoloa. Siksi teknologiaan tutustuminen ja sen opiskelu ovat välttämättömiä jo pienestä pitäen.

Teknologian opetuksen tavoitteet: Mistä on kysymys?

Tarkoitus on, että oppilaat oppivat ymmärtämään arkisten teknologisten järjestelmien, kuten kahvinkeitin tai hissi, toimintaideoita. He oppivat teknologian käsitteitä sekä kykenevät jäsentämään ihmisen aikaansaamaa ympäristöä. Oppilaat oivaltavat tieteiden ja teknologian vuorovaikutuksen sekä ihmisen toiminnan ja luonnon suhteen.

Teknologiasta on hyötyä!

Ihminen painaa tottuneesti hissin tai kahvinkeittimen kytkintä. Tarkoitus on kannustaa oppilaita käyttämään yhtä tottuneesti ja rohkeasti erilaisia koneita ja laitteita, myös aluksi aivan outoja. Oppilaat oppivat myös 'kuulemaan', milloin kone ei toimi moitteettomasti ja osaavat toimia joko itse tai kääntyä asiantuntijan puoleen. Oppilaat oppivat löytämään arjestaan todellisia ongelmia ja ratkaisemaan ne luovasti, oma-aloitteisesti sekä itsenäisesti.

Minä voin vaikuttaa!

Minkälainen hissi oli 100 vuotta sitten, entä nyt? Minkälaisen hissin haluan tulevaisuudessa? Teknologia ja teknologinen ympäristö muuttuvat kaiken aikaa. Tarkoitus on yhdessä oppia pohtimaan ja analysoimaan maailman muuttumista teknologian näkökulmasta. Selvitetään myös, miten teknologian kehittämiseen voi vaikuttaa yksilönä, jonkin ryhmän jäsenenä, asiantuntijana tai päättäjänä.

Hannele Levävaara/Teknologiateollisuus ry