Teknologiateollisuuden osaajat

Teknologiateollisuudessa on monenlaisia osaajia!

Teknologiateollisuudessa työskentelee monenlaisia osaajia eri ammateissa. Tähän on koottu yhdeksän profiilia kone- ja metallituoteteollisuuden keskeisistä ammateista. Profiilit ja niiden takaa löytyvät henkilökuvat on muodostettu haastattelemalla profiloitavissa tehtävissä työskenteleviä henkilöitä eri yrityksissä. Kuvausten avulla on tarkoitus tuoda esiin alan tarjoamat monipuoliset ja mielenkiintoiset työtehtävät sekä herättää nuorten mielenkiinto teknilliseen koulutukseen ja teknologiateollisuuden työtehtäviin. Kuvattujen tehtävien lisäksi teknologiateollisuudessa työskentelee ammattilaisia myös mm. talous- ja henkilöstöhallinnossa, viestinnässä ja tietenkin yrityksen johdossa.

Teknologiateollisuus ry