Hankinta ja osto

Ostotehtävät

Ostajan tehtävänä on huolehtia siitä, että tuotteiden valmistamiseksi yrityksessä on aina tarvittavat osat saatavilla ja tuotteet voidaan valmistaa asiakkaiden tekemien tilausten mukaan.
Ostajan työtä ovat ostosopimusten neuvottelu ja toimitusten sujuvuuden tarkkailu. Lisäksi hänen tehtäviinsä kuuluu sopivien toimittajien etsintä, yhteistyöyritysten toimintatapoihin tutustumien, varastosaldojen tarkkailu, tilausten teko, toimitusten sujuvuuden seuranta, uusien tuotteiden hinnanmääritys sekä ostotoiminnan kehittäminen. Koska hankintakustannusten osuus kaikista kustannuksista on suuri, on ostajan ammattitaidolla tärkeä vaikutus yrityksen kannattavuuteen. Ostajan työssä tietotekninen perusosaaminen on välttämätöntä, sillä työ vaatii myös sähköisten kaupankäyntijärjestelmien käyttötaitoa. Ostajan työssä tarvitaan kielitaitoa, neuvottelutaitoja sekä yhteistyökykyä.

Henkilökohtaiset ominaisuudet ja taidot

 • Huolellisuus
 • Liiketaloudellinen osaaminen
 • Neuvottelutaito
 • Oma-aloitteisuus
 • Yhteistyökyky
 • Vähintään englannin kielen taito
 • Tuotetuntemus
 • Komponenttien ja materiaalien tuntemus
 • Sisäinen kustannuslaskenta
 • Hyvät tietotekniset valmiudet

Keskeisimmät tehtävät

 • Komponenttien ja materiaalien hankinta tuotannon tarpeiden mukaisesti
 • Hankintaan liittyvien tehtävien hoito, kuten hankintaennusteiden laatiminen toimittajille, varastosaldojen seuranta, laskutuksen hoito ja toimituksien sujuvuuden seuranta
 • Hankintakustannusten asiantuntija määritettäessä uusien tuotteiden hintoja
 • Ostosopimusneuvottelut
 • Ostotoiminnan kehittäminen
 • Toimittajayhteistyö
 • Uusien toimittajien etsintä ja kilpailuttaminen
 • Uusien tuotteisiin sopivien komponenttien kartoittaminen

Koulutus

Hyvän taustan ostotehtäviin antavat kaupalliset (tradenomi tai kauppatieteiden maisteri) ja teknilliset opinnot (insinööri tai diplomi-insinööri). Aiempi työkokemus ei ole välttämätöntä, mutta erityisesti yrityksen tuotteiden ja myös tuotannon tuntemuksesta on etua. Sopivin koulutustausta riippuu paljon ostotehtävien sisällöstä. Erityisesti tutkinnot, joissa on yhdistetty tekniikan ja talouden opintoja sopivat hyvin ostotehtäviin aikoville.

Tarkempi kuvaus ostotehtävistä (pdf)

Henkilökuva: Ostaja Katja Engström (pdf)

Henkilökuva: Hankintapäällikkö Kirsi Häkkinen (pdf) 

Henkilökuva: Työnsuunnittelija/Ostaja Sari Tarkkala (pdf)

Teknologiateollisuus ry