Jälkimarkkinointi

Kunnossapito- ja huoltotehtävät

Paraskaan tuote ei kestä jatkuvaa rasitusta ilman kunnossapitoa. Tuotteissa on myös kuluvia osia, jotka pitää vaihtaa määräajoin. Kunnossapito on yksi teknologiateollisuuden voimakkaimmin kasvavista liiketoiminta-alueista, jossa ammattitaitoisille ja asiakaspalveluhenkisille osaajille riittää runsaasti mielenkiintoisia työtehtäviä.

Kunnossapitoasentajan tehtävänä on huoltaa asiakkaiden laitteet ennakkohuoltosuunnitelmien mukaisesti sekä korjata laitteissa mahdollisesti ilmenevät viat. Huollettavien laitteiden kirjo on valtaisa ja se kasvaa koko ajan, siksi työ edellyttää jatkuvaa opiskelua. Kunnossapitoasentaja vastaa siitä, että huolto on tehty oikein ja laite on turvallinen myös huoltotoimenpiteiden jälkeen.

Henkilökohtaiset ominaisuudet ja taidot

 • Asiakastarpeiden huomioiminen
 • Englannin kieli
 • Ennakkoluulottomuus
 • Huolellisuus ja joustavuus
 • Innovatiivisuus
 • Oma-aloitteisuus
 • Ongelmanratkaisukyky
 • Päätöksenteko- ja oppimiskyky
 • Suunnitelmallisuus
 • Tekninen suuntautuneisuus
 • Elektroniikan, mekaniikan ja sähkötekniikan osaaminen
 • Tuotetuntemus
 • Turvallisuusasioiden huomioiminen
 • Vianmääritystaidot

Keskeisimmät tehtävät

 • Tuotteiden määräaikaishuoltojen suorittaminen huolto-ohjelmien mukaisesti
 • Tarvittaessa vian määritys ja korjaaminen
 • Kustannusarvion laadinta
 • Huoltodokumenttien teko
 • Uusien tuotteiden toiminnan opiskelu

Koulutus

Valtaosa teknologiateollisuuden valmistamista koneista, laitteista ja metallituotteista toimii sähköisesti. Kunnossapitoasentajilla on siis oltava niin metalli-, sähkö- kuin elektroniikka-alan osaamistakin. Kunnossapitoasentajan tehtävässä menestymiseen parhaan taustan antavat sähköalan sekä kone- ja metallialan toisen asteen ammatilliset opinnot. Tehtävässä tulisi hallita molemmat osaamisalueet.

Tarkempi kuvaus kunnossapito- ja huoltotehtävistä(pdf)

Teknologiateollisuus ry